”Vår bransch måste förändras i grunden”

”Vår bransch måste förändras i grunden”
Många trodde att han skulle bli NCC:s nye koncernchef. Så blev det inte.<br>- Det är väl ingen tvekan om att jag gärna skulle ha blivit koncernchef, säger Tomas Carlsson, vd på NCC Construction Sweden.

Olle Ehrlén gick från att vara vd för Construction Sweden till att bli koncernchef. Många utomstående trodde att Tomas Carlsson med sin utåtriktade personlighet skulle gå samma väg. Till och med på NCC:s huvudkontor i Solna trodde flera av cheferna att Tomas Carlsson skulle bli Olle Ehrléns efterträdare. Men i stället valde styrelsen Peter Wågström från NCC Housing. – Peter är ett jättebra val. Jag utgår ifrån att jag var en av kandidaterna, men jag har ett fantastiskt bra jobb som jag har, säger Tomas Carlsson. Han har varit vd för NCC:s svenska byggverksamhet sedan 2007. Nyligen utsågs han också till ordförande för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI. Organisationen har tidigare karaktäriserats av stora inre motsättningar. Men nu tycker Tomas Carlsson att BI är enat. – I den konfliktsituation vi hade i Skåne i vintras och våras visade BI att vi var mer eniga än vad vi någonsin har varit tidigare. Alla företagen hade en gemensam förhandlingslinje oavsett vilka arbetsplatser som togs ut i konflikt, säger han. Tomas Carlssons två uppdrag gör det viktigt att förtydliga vilken roll han har i olika situationer. Han säger att han inte gillar ackordet, till exempel, men understryker att det är hans NCC-åsikt. Som BI-ordförande säger han att organisationen anser att alla möjliga typer av löneformer kommer att behövas. Nästan hela sitt yrkesliv har Tomas Carlsson vigt åt NCC. Han kom till bolaget, som då hette ABV, som praktikant redan 1987. Men det var mest en slump att det blev just ABV. – När jag gick på Chalmers skulle vi ha 14 veckors byggplatspraktik. På första påsklovet gick jag på Renmarkstorget i Umeå och tänkte på hur jag skulle fixa det där med praktiken. Och så låg ABV där och jag tänkte att de kan säkert fixa byggpraktik. Så jag gick in och presenterade mig i entrén och så fick jag prata med personalchefen och så var det klart. Han fick jobba som utsättare på ett bostadsprojekt i Umeå. Sedan blev han NCC trogen, så när som på ett år när han jobbade med Södra länken på Skanska. Och även om han understryker att han egentligen inte kan generalisera om konkurrenten, upplevde han att kulturen var väldigt annorlunda jämfört med NCC:s. – Vi är mer relationsorienterade, medan Skanska var mer systemorienterat. Tomas Carlsson är en människa som trivs i rampljuset. Han gillar att stå i centrum och talar gärna från en scen. Och så har det nog alltid varit. Redan i skolan var det han som gjorde presentationerna. Men bakom det som ser spontant och bekvämt ut ligger mycket träning och noggranna förberedelser. – Jag har tränat på att stå på scen, hur jag står, andas och förhåller mig till lampor, och hur jag paketerar ett budskap. Ledarskap handlar om att människor måste förstå vad du vill. Han är också en snabb analytiker. Kolleger kan ibland känna att han testar deras förmåga att hänga med i svängarna. Han sägs också kunna vara bufflig. Själv tycker han att han har slipat bort en del av buffligheten. – Det är en av sakerna jag medvetet har jobbat med. Jag har också jobbat på att lyssna på fler argument, säger han. Tomas Carlsson är civilingenjör men har också på senare tid läst in ekonomiutbildningen Master of Business Administration utomlands. Parallellt med sitt dåvarande arbete som chef på Roads New Markets gick han kursen, som han tyckte var ”ofattbart mycket jobbigare och ofattbart mycket mer givande” än vad han hade kunnat föreställa sig. Särskilt utbytet med de andra i gruppen, som spände över 16 nationaliteter, upplevde han som berikande. – Heterogena grupper är mer högpresterande, men det tar ett tag att få ihop dem. Vi sätter ihop grupper med olika typer av kompetenser här, men utvecklingen går kanske inte så fort som jag skulle vilja. Jag är noga med att få människor som har andra infallsvinklar än jag har i min egen ledningsgrupp. Den senaste tiden har mutavslöjanden med kopplingar till byggbranschen duggat tätt. Tomas Carlsson ser en risk i att man försöker åtgärda korruptionen med en omfattande byråkrati och en hårdare upphandlingsapparat. Det kan leda till att idéutbytet mellan olika aktörer hämmas. Han exemplifierar med detaljplaneprocessen: – Om vi kommer med ett förslag på hur något annat, som inte ryms i detaljplanen, ska gå till, kanske vi inte är helt intresserade av att komma med den idén om den omedelbart görs offentlig och det blir en upphandling som vem som helst kan delta i. Därför efterlyser han en bredare debatt om var gränserna ska gå för umgänget, vilka forum man får träffas i och hur aktörer ska kunna behålla sina idéer. I början av 2000-talet avslöjades att NCC, Skanska och några andra aktörer hade bildat en kartell inom asfaltområdet. Representanter från bolagen kom överens om vilka priser bolagen skulle lämna i olika upphandlingar, och därmed vilket bolag som skulle vinna uppdragen. Efter avslöjandena har både NCC och Skanska arbetat med värderingar och attityder hos sina anställda. – Det var hemskt när det hände, det är förhållandevis hemskt emellanåt när man påminns om det, men i grunden har det lett till något positivt. NCC har definitivt förändrats enbart till det bättre. Nu tycker Tomas Carlsson att NCC har en levande debatt om etik, moral och korruption. – Vi har ett klart regelverk och det får konsekvenser, det gjorde det inte före kartellen. Orsaken till att vi inte sa upp folk för oetiskt, omoraliskt eller olagligt beteende på 90-talet var inte för att det inte förekom utan för att man inte gjorde något åt det. Vad är den viktigaste frågan för NCC Construction just nu? – På kort sikt är jag djupt oroad för den ekonomiska utvecklingen i samhället. På lång sikt tror jag att byggbranschen i grunden måste förändras. Byggbranschen är uppbyggd efter att våra kunder vet i detalj vad de vill ha. Jag hävdar att så här kan det inte gå till. Hur menar du? – När jag började var det korrekta svaret om en kund frågade om vi kunde bygga ett kärnkraftverk i Stockholms ström ”jajamänsan, det är vi bäst på”. Nu är det korrekta svaret: ”I och för sig, men vi skulle definitivt föreslå en alternativ lokalisering och kanske en annan teknik”.

Fyra röster om NCC-chefen

Olle Ehrlén, NCC:s förre koncernchef:

– Han är kunnig, han kan byggbranschen, han är engagerad, tydlig och strukturerad, och har ett analytiskt och strukturerat tänk.

Erik Nerell, marknadschef på NCC Construction:

– Han är en stor strateg och en duktig kommunikatör. Jag ser honom som en väldigt stark och tydlig ledare. Det finns få personer som ligger så långt fram i sina tankar om att utveckla ett företag. Sedan har han oerhört höga krav på sig själv och sin omgivning och är ivrig att få genomslag i organisationen.

Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna samt styrelseledamot i NCC:

– Han är enormt duktig i att stå på scen, en av de bästa i byggbranschen. Han är också väldigt påläst och kunnig i branschens olika frågor och en väldigt lättpratad person. Generellt när det gäller pålästa människor kan det bli lite brist på tålamod när andra inte förstår, det tror jag stämmer bra på honom också.

Hans Tilly, ordförande för Byggnads:

– Vi hade en väldig debatt i avtalsrörelsen 2009 när vi var minst sagt oense om det mesta. Jag träffade honom i somras på en privat tillställning, det var trevligt. Han är en social och trevlig person.

Tomas Carlsson

Ålder: 46 år.

Titel: Vd för NCC Construction Sweden.

Bor: I villa i Bromma.

Familj: Fru och två barn, 13 och 10 år.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning mot väg- och vatten, samt en Master of Business Administration från Columbia University i New York och London Business School.

Fritidsintressen: – Jag tycker om att laga mat. Om det är något jag samlar på så är det kokböcker. Jag är intresserad av världen och reser på alla möjliga sätt.

Lön: 270 000 kronor i månaden.

Dold talang: – Nej. What you see is what you get.

Relaterade artiklar

Lista: nya upphandlingar
Joachim Engberg blir ny vd för Structor projektledning Dalarna
”De stora kostnadsökningarna har varit utmanande”
Svevia tillsätter ny chef för Stora projekt inom anläggning