Nyheter

Var femte kvinnlig chef trakasserad

Kvinnliga chefer i mansdominerade branscher är mest utsatta för trakasserier från arbetskamrater, visar en ny rapport. <br></br> — Det har blivit bättre inom byggbranschen på senare år, säger Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist.

19 procent av de kvinnliga cheferna och 3 procent av de manliga har trakasserats av sina chefer eller arbetskamrater under det senaste året. Det visar en delrapport i fackförbundet Unionens arbetsmiljöbarometer där 800 chefer i det privata näringslivet har intervjuats.

Mest utsatta är kvinnliga chefer inom mansdominerade branscher. 26 procent av de kvinnor som leder grupper som domineras av män uppger att de har trakasserats. Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna, säger att det finns problem med bemötandet av kvinnor på ledande positioner inom byggbranschen — där mellan 4 och 5 procent av cheferna är kvinnor.

— Visst upplever de kvinnliga byggcheferna problem. Men så allvarliga problem som det är tal om i den här rapporten upplever jag inte att det finns inom byggbranschen, säger han.

Den senaste undersökningen av arbetssituationen för Byggchefernas medlemmar gjordes 2006.

— Den visade att en minoritet, tio procent, av grabbarna bland byggcheferna hade en konstig syn på kvinnliga chefer. Att kvinnor inte skulle vara kompetenta chefer till exempel. Det är anmärkningsvärt, men jag vet att situationen blivit bättre därefter.

Men problemen som finns måste åtgärdas, menar Lars Bergqvist. Byggbranschen behöver bli bättre på att anställa både kvinnor och personer med utländsk bakgrund på ledande positioner.

— Många byggföretag har målsättningar med väldigt mycket floskler om värderingar och mångfald. Dessa ska de rimligen också leva upp till. Det vill jag påstå att alla inte gör, säger Lars Bergqvist.

Stöd till chefer som riskerar att trakasseras och att se till att anställa fler kvinnor på byggarbetsplatserna tror han är två möjliga lösningar på problemen.

— Det är tufft att vara ensam tjej på en byggarbetsplats. Jag vill uppmuntra mina kamrater där ute att stötta tjejerna! Cheferna har också ett särskilt ansvar för att se till att leva upp till de värderingar som företagen har.