Nyheter

Var fjärde direktör kriminellt belastad

Var fjärde av börsbolagens högsta förtroendevalda är kriminellt belastad. Det visar en granskning av direktörer i nära 600 aktiebolag.

Granskningen av 3 553 individer har genomförts av Affärsvärlden i samarbete med Brottsförebyggande rådet. 808 av de granskade förtroendevalda har lagförts för brott. Det innebär att var fjärde av dem är kriminellt belastad, vilket är något färre än för snittet för svenska folket.

Vanligast förekommande är bil- och trafikbrott (56 procent av fallen), följt av stöld (9 procent) eller smuggling (9 procent). Fem procent av de granskade direktörerna har fällts för ekonomiska brott.

Läs hela artikeln på Affärsvärlden.se