Nyheter

Var glad över att ha en krävande advokat

Johan Rosén.

Är din advokat krävande och jobbig?

I så fall är du sannolikt lyckligt lottad, i vart fall om du använder din advokat för annat än socialt umgänge och allmänt trivselfrämjande aktiviteter.

Till undvikande av missförstånd, det är givetvis inte fel att anlita en advokat som är smidig, trevlig och kanske till och med direkt charmig, men för att kunna göra ett bra jobb krävs det ofta betydligt mer än så. Om man som undertecknad arbetar mycket med att driva ekonomiska krav som, om man inte träffar en förlikning innan dess, till slut hamnar för avgörande i en rättegång måste man nämligen ofta vara ganska krävande och kanske till och med ibland jobbig mot klienten.

Denna lite mer  ansträngande fas i samarbetet mellan advokat och klient i en ekonomisk tvist brukar nästan alltid handla om samma sak, nämligen att advokaten vill att klienten tar fram och presenterar kostnadsunderlag och andra bevis för att det som klienten påstår har hänt verkligen har hänt och att detta lett till de kostnader som klienten nu vill ha betalt för.

För det är ju så som alla domare brukar tala om för två parter som inte vill förlikas eftersom de båda är 110 procent säkra på att just de har rätt; det är en sak att ha rätt, men en helt annan sak att få rätt. För de domare som ska döma i saken räcker det nämligen inte att en person på ett trovärdigt sätt berättar för domstolen att motparten exempelvis minsann accepterade ett visst pris för utförande av ett ÄTA-arbete, om motparten på ett lika trovärdigt sätt säger att så var det inte alls. Om det däremot finns ett mail som bekräftar nyss träffad muntlig överenskommelse om ett visst pris och om motparten inte reagerat på detta i ett svarsmail, ja då kommer domstolen vara klart benägen att döma i favör för den part som har bekräftelsemailet i sin ägo.

Samma sak kan sägas att en entreprenör som vill ha betalt för 297 påstådda stilleståndstimmar i avvaktan på bygghandlingar har en väldigt brant uppförsbacke om det inte finns något annat underlag för detta krav än en efterhandsuppskattning nedskriven i en Excel-fil. Om det istället finns en byggdagbok där det tydligt kan utläsas att entreprenörens produktion stått stilla vid tio tillfällen i sammanlagt 297 timmar i väntan på bygghandlingar, ja då är vägen till framgång i tvisten plötsligt betydligt flackare eller kanske till och med lätt sluttande ner mot målgången.

Nu kan ju dessvärre inte advokater trolla, i vart fall inte jag, så finns det inga bekräftelsemail eller anteckningar i byggdagboken så finns det inte. Vad en advokat däremot kan bidra med är att genom envist tjat och handpåläggning hjälpa klienten att gräva fram alla tänkbara underlag och bevis som finns till stöd för det som klienten gör gällande. Det arbetet tycker många klienter är både tidsödande och tråkigt, inte minst då man ofta är i full färd med ett nytt fräscht och förhoppningsvis vinstgenererande projekt.

Det är just i den situationen som man ska vara glad att ha en krävande och jobbig advokat som inte ger sig och som kan bortse från att stämningen kanske blir lite gnisslig och trist ett tag. För utan detta jobb riskerar klienten att gå in i en tvist där hen kanske har rätt, men inte får rätt. Och en advokat som ska lyckas med att förvandla en förlustdom till en positiv upplevelse måste nog besitta en närmast övermänsklig trevlighet och charm.

Johan Rosén
Advokat

AG Advokat