Nyheter

”Var inte rädd för att skramla lite”

Christina Lindbäck, Catharina Elmsäter-Svärd, Johan Lindholm, Pernilla Alexandersson och Carin Götblad diskuterade jämställdhet på ett seminarium arrangerat av NCC. Foto: Anna Sjöström

Se till att cheferna har jämställdhetskompetens.
Var inte rädd för att göra fel, huvudsaken är att något görs.
Våga sticka ut och våga skramla när det behövs. 
Slut på snack och utredningar.
Så vill panelen som deltog i ett seminarium arrangerat av NCC agera för att öka jämställdheten i branschen. 

Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC Group, inledde.
– Byggbranschen behöver rekrytera från en bredare bas för att klara kompetensbristen och vi behöver alla fundera på om vi är en attraktiv bransch och om vi kan rekrytera de personer vi vill. 

Inom NCC är 12 procent av de anställda kvinnor, och tittar man på ledarpositioner så är andelen 15 procent.
– Men vi behöver bli fler.
För att få fler kvinnor inom företaget och för att tydliggöra kvinnors kompetens har NCC bildat nätverket Stella. Stella har bland annat bidragit till NCC Föräldralön, utveckling av traineeprogram, ökat införande av flextid, förbud mot diskriminerande bilder, ledarinventering och ökat fokus på kvinnliga ledare vid omorganiseringar.

– Det görs mer och mer inom våra bolag, men än finns mycket kvar att göra. Det är upp till var och en att gå i bräschen och med handling visa att vi vill göra skillnad. Vi måste också förstå att olika människor med olika bakgrund bidrar till utveckling, sa Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, som gjorde sitt första officiella framträdande i vd-rollen på seminariet. 

Hon påpekade också att cheferna och ledarna har ett stort ansvar och att de är de som måste lyfta frågorna. 

Johan Lindholm, ordförande för Svenska Byggnadsarbetareförbundet, berättade att cirka 1 300 av deras medlemmar av kvinnor, vilket motsvarar en procent och att frågan är ett av deras största fokusområden just nu.
– Vi kan inte bygga alla bostäder som krävs med halva den befintliga kompetensen som finns i Sverige. Jag tror att branschen och den förlegade attityden som funnits skrämt bort många kvinnor, sa han. 

En av de insatser Byggnads gör för att öka jämställdheten är att driva kampanjen Stoppa Machokulturen tillsammans med Byggcheferna. Byggnads har också tillsatt en jämställdhetsansvarig i alla av sina elva regioner. 
– Frågan får inte bli en hyllvärmare. 

Carin Götblad, regionpolischef för Polisregion Mitt, hade bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter av jämställdhetsfrågor inom poliskåren. Hon gav flera exempel på hur hon hanterat situationer där hon varit en av få kvinnor i en mansdominerad bransch.
Hennes viktigaste råd var att se till att alla chefer har jämställhetskompetens och att agera, att göra något i frågan.
– Var inte rädd. Allt måste inte vara precis rätt, för då är risken att ingenting händer. Ibland är det bra om det skramlar lite, sa hon.

Hon gav ett exempel då hon utsett en man till jämställdhetsansvarig, trots att han inte ville själv.
– Han var absolut inte politiskt korrekt, men tack var det så blev det diskussioner. Ibland kan det vara bra att reta upp folk lite. 

Enkel struktur, uppföljning och att ha jämställdhetsfrågan som en fast punkt på ledningsmötena var andra tips från Carin Götblad. 

Pernilla Alexandersson, vd Add Gender, fick ge sin bild av byggbranschen. 
– Se över vilka normer som råder. Se till att riva de murar som stänger ute folk. Alla ser inte att det finns murar, men desto viktigare är det, sa hon. 

Seminariet hölls i Dome of Visions och moderator var Per Ankersjö.