Nyheter

Varannan arbetsplats visar på arbetsmiljöbrister

Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads. Foto: Byggnads

Över hälften av de 1430 arbetsplatser som Byggnads har inspekterat visar brister på något sätt i arbetsmiljön. Värst var det i länen Uppsala och Norrbotten där 67 procent av arbetsplatserna uppvisade brister.  

Det var under en vecka i slutet av oktober som Byggnads besökte byggarbetsplatserna runt om i hela landet. Detta efter en tidigare genomförd undersökning som visade att nio av tio byggnadsarbetare har drabbats av ergonomiska besvär, kopplat till arbetet.

Totalt 51 procent av de kontrollerade arbetsplatserna hade något form av brist i sina riskbedömningar. 31 procent hade inte genomfört några ergonomiska riskbedömningar över huvud taget.

– Det är fullkomligt oacceptabelt. Människan är ingen maskin och byggnadsarbetarna får betala med sina kroppar när penningjakten går före arbetsmiljön. Konsekvensen är sjukskrivningar som kostar samhället stora summor varje år, för att inte tala om det mänskliga lidandet. Här måste det ske en uppryckning, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Granskningen visar stora brister i både kunskap och hjälpmedel rörande säkert arbete. På 45 procent av de granskade arbetsplatserna har arbetstagarna inte fått instruktioner av sin arbetsgivare hur de ska arbeta för att undvika belastningsskador. Och trots att tunga lyft är en vanlig orsak till ergonomiska problem i byggbranschen konstateras att 30 procent av de kontrollerade arbetsplatserna saknar eller har bristfälliga hjälpmedel för att kunna arbeta ergonomiskt säkert.

Byggnads bedömer att en stor del av de skador som sker sannolikt hade kunnat undvikas om bara rätt kompetens och bättre samverkan funnits på plats. På 84 procent av de arbetsplatser där brister upptäckts uppges bristande rutiner för samverkan vara en bidragande orsak.

– Mycket skulle bli bättre om bara arbetsgivare samverkade bättre med skyddsombuden och våra regionala skyddsombud. Några av de vanligaste bristerna vi ser är just bristen på kompetens och samverkan i de här frågorna. Då leder det också till att man arbetar felaktigt och i slutändan skadar sig, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig Byggnads.

Flest besök gjordes i Skåne där 294 arbetsplatser kontrollerades. Men endast 27 procent av dessa uppvisade brister, vilket gör Skåne till det län som klarade sig bäst, endast slagen av Kronoberg och Jönköping med 24 respektive 25 procent. Sämst gick det för Uppsala och Norrbotten med 67 procent, följt av Södermanland, Västnorrland och Västerbotten.

Län Andel brister
Blekinge 38%
Dalarna 44%
Gotland 27%
Gävleborg 42%
Halland 54%
Jämtland 55%
Jönköping 25%
Kalmar 63%
Kronoberg 24%
Norrbotten 67%
Skåne 27%
Stockholm 57%
Södermanland 66%
Uppsala 67%
Värmland 40%
Västerbotten 65%
Västernorrland 66%
Västmanland 59%
Västra Götaland 41%
Örebro 60%
Östergötland 60%