Nyheter

”Vårdbyggnader är spännande och viktiga”

Anna Espling Rolf. Foto: Doris Beling.

Anna Espling Rolf är ny i rollen som ansvarig för Links skandinaviska vårdsatsning.

Tidigare har hon arbetat på BSK arkitekter där hon under 19 år haft ett flertal olika ledande positioner. I de flesta fall har det handlat om ledande roller i komplexa projekt med byggnader som har specifika programkrav. Exempel på projekt där hon varit involverad Solna tingsrätt, Postens nya huvudkontor och den rättspsykiatriska vårdanläggningen i Huddinge, Helix. Det sistnämnda projektet tilldelades bland annat utmärkelsen Årets Bygge 2013 av tidningen Byggindustrin.

Vilka utmaningar ser du när det gäller att arbeta specifikt med vårdbyggnader?

– Vårdbyggnader är spännande och viktiga. Det är våra gemensamma medel som används och vi möter alla vården, ibland när vi är som mest utsatta. Utmaningarna är stora när befintliga byggnadsstrukturer möter nya byggnader med förändrade arbetssätt, modern teknik och flexibilitetskrav. Det är kul och utmanande med stora projekt där många kompetenta människor samverkar för att göra en bra vårdmiljö. Det är en stor förmån att arbeta på Link arkitektur där jag har många medarbetare som har lång kompetens av vårdbyggande både i Sverige och utomlands nu när vi bland annat arbetar med Södersjukhuset, ett av Sveriges största sjukhus.

– Mycket stora investeringar planeras de närmsta decennierna.

Du föreläser och undervisar också – vad brukar det då handla om?

Projektering i tidiga skeden, att arbeta mot gemensamma mål, vård. Jag tycker det är utvecklande att föreläsa för arkitekter och beställare om samma frågor.