Värdekorrigeringar drar ner Peabs rörelseresultat

Värdekorrigeringar drar ner Peabs rörelseresultat
Peabs delårsrapport visar att byggföretagets operativa rörelseresultat försämrades kraftigt.
Peabs delårsrapport för perioden januari till september visar att byggföretagets operativa rörelseresultat uppgick till 35 miljoner kronor, att jämföra med 705 miljoner kronor för motsvarande period förra året.

Anledningen till den stora skillnaden är att engångskostnader inklusive värdekorrigeringar om 920 miljoner belastade rörelseresultatet i andra kvartalet. Operativ nettoomsättning uppgick till 30 153 miljoner, att jämföra med 32 434 miljoner förra året.

Orderingången under perioden uppgick till 26 947 miljoner, 2012 var den siffran 30 270 miljoner.

– Det tredje kvartalet har präglats av arbetet med att implementera det omfattande åtgärdsprogram som beslutades i augusti. Syftet är att skapa en kostnadseffektiv organisation, baserad på lokalt entreprenörskap. Programmet följer plan och den nya organisationen kommer att vara på plats i sin helhet till årsskiftet. Den löpande verksamheten har haft en stabil utveckling under det tredje kvartalet”, säger Peabs VD och koncernchef Jesper Göransson i en kommentar.

Anna Sjöström