Nyheter

Världens första eldrivna betongpump

En av de nya mobila mastpumparna har redan använts vid projekt Slussen.

Skanska har tillsammans med en fordonsleverantör utvecklat världens första eldrivna mastpump i kommersiell drift. Den ena av de båda pumparna har redan testats vid Slussen-projektet.

Fordonen drivs av en dieselmotor, men kan på arbetsplatsen kopplas in på elnätet så att pumpen drivs enbart med el, vilket betyder nollutsläpp och halverat buller. De båda fordonen som Skanska har köpt in är en 36 meters mastpump som används Stockholm och en 24 meters till Göteborg. Mastpumpen i Stockholm har redan testats under en gjutning vid Slussen-projektet och i Slagsta vid etableringen av en betongfabrik.

– Vi jobbar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan från vår verksamhet, säger Sara Löfgren, regionchef betong på Skanska och fortsätter:

– Under året lanserar vi exempelvis fler varianter av Skanskas gröna betong. Vi jobbar även med elektrifiering av vår verksamhet och här är de eldrivna betongpumparna ett steg på vägen. De blir ett bra tillskott inte minst i stadsmiljöer tack vare lägre ljudnivå och nollutsläpp.

Hybridfordonen har utvecklats i samarbete med leverantören PM Nordic och är tillverkade av Putzmeister.