Nyheter

Världens längsta tågtunnel invigd

Gotthard Base Tunnel i Schweiz. Foto: Sika.

57 kilometer!

Så lång är Gotthardbastunneln i Schweiz, den längsta järnvägstunneln i världen och den passerar genom ett av de högsta alpina massiven.

Tunneln går cirka 2000 meter under bergets topp, och även på sin högsta punkt, är tunneln bara omkring 550 meter över havet.

Planerna på en tunnel genom Gotthardsmassivet i Alperna har funnits länge. Bygget tog 17 år att genomföra och kostade cirka 100 miljarder kronor. 

Den nya järnvägssektionen kommer att minska restiden för både godståg och moderna höghastighetståg från Zürich till Milano med omkring en timme.

För Sika, som levererade produkter och kunskap för konstruktioner för vattentätning, brandskydd, beläggning, betong och sprutbetong, innebär Gotthard-projektet många rekord. Sedan början av de preliminära testerna, har Sika-anställda arbetat mer än 210 000 timmar i detta projekt. Cirka 20 000 ton betongtillsatsmedel har använts för betongarbeten. Tunneln har vattentätats med 3,3 miljoner m² Sikaplan membran, vilket motsvarar storleken av 330 fotbollsplaner.

Jämförelsevis kan nämnas att Kanaltunneln mellan England och Frankrikeär 50 km lång, med en undervattensdel på 39 km som i genomsnitt löper på 45 meters djup under havsbottnen.

Sveriges längsta järnvägstunnel, den genom Hallandsåsen, består av två parallella enkelspårstunnlar på vardera 8,7 kilometer.