Nyheter

Världsbanken häver sanktion mot Hifab

Patrik Schelin, vd för Hifab. Fotograf: Carl Bredberg

Världsbanken häver nu sanktionen mot projektledningsföretaget Hifab, som tidigare har anklagats för korruption efter ett uppdrag i Laos.

Under 2013-2014 genomförde Hifab International ett uppdrag i Laos tillsammans med lokala samarbetspartner. Uppdraget, som var Världsbanksfinansierat, handlade om projektledning av ett vägprojekt. Efter en revision utförd av Världsbanken 2018 påförde WBG en sanktion på Hifab International och Hifab Oy. Hifab har sedan dess på olika sätt arbetat för utveckla och skärpa de affärsetiska riktlinjerna och har bland annat upprättat ett antikorruptionsprogram. Det omfattande arbetet har lett fram till att Världsbanken nu häver sanktionen.

– Vårt sätt att driva affärer och den egna verksamheten är vårt största bidrag till hållbar utveckling, det är där vi kan påverka. Det är därför glädjande att få uppleva ett sådant stort engagemang bland våra medarbetare under de senaste årens intensiva arbete med affärsetik. Vi kan verkligen sträcka på oss och fortsätta vara goda förebilder och känna stolthet över oss själva och hur vi agerar, säger Patrik Schelin, vd för Hifab i ett pressmeddelande.

Den hävda sanktionen innebär att Hifab åter kan ta uppdrag och jobba för Världsbanken. Antikorruptionsrevisor Louise Brown, som är vd för Ansvar Säkerhet,  har varit anlitad som External Monitoring Expert i samband med utvecklandet och implementeringen av Hifabs antikorruptionsprogram.

– Stora internationella kunder sätter strikta krav på att deras samarbetspartner ska uppvisa ett systematiskt arbetssätt i linje med global ”best practice”. Enligt min bedömning och erfarenhet är det fortfarande få företag som har nödvändiga delar på plats. Det Hifab nu har genomfört är ett mycket gediget arbete med ett stort engagemang och åtagande från hela organisationen för att nå den otroligt höga standard och de tuffa krav som gäller enligt Världsbanken, säger hon.