Nyheter

”Världsledande inom VDC”

Foto: Veidekke

På tisdagen certifierades 29 personer från Veidekke i VDC, Virtual Design and Construction. Det är den största enskilda grupp som certifierats vid Stanford University.

Vi är världsledande i arbetet med VDCsäger Markus Tunlid, Teknik- & Verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning.

VDC är ett involverande arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar.

VDC är mer än bara en BIM-modell, det handlar om att få med organisation, process och mättal (metrics) för att få något som verkligen tillför värde till kunden.

– Med VDC kan vi projektera bort risker i ett tidigt skede, vi kan involvera kunder och underentreprenörer på ett annat sätt. Det är också roligare att arbeta tillsammans. I slutändan tjänar alla led på det eftersom vi levererar mer produkt för samma peng, säger Markus Tunlid, Teknik- & Verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning.

Veidekke är föregångare på området. 2007 åkte Veidekke på sin första studieresa till Stanford University och CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) i Kalifornien, för att få en inblick i deras forskning. Det blev startskottet på ett samarbete som bland annat lett till att Veidekke årligen håller en VDC-kurs tillsammans med professor Martin Fischer från Stanford, som tagit fram VDC-konceptet.

Veidekke har i dag totalt certifierat cirka 75 stycken medarbetare.

– Vi är idag världsledande i arbetet med VDC och har flest VDC-certifierade medarbetare, säger en stolt Markus Tunlid.

Enligt honom är investeringen och utbildningen av personalen lönsam.

– Vi märker att VDC är en konkurrensfördel som beställare efterfrågar. Vi har fått några specifika projekt, till exempel Pyramiden i Solna, tack vare att vi använder ett involverande arbetssätt.

Veidekkes 29 medarbetare, som certifierades i veckan, är den största enskilda grupp som Stanford någonsin har certifierat vid ett tillfälle. Efter en veckas grundutbildning i Stockholm har ”eleverna”, varje månad, rapporterat sina arbeten skriftligen, men även muntligt presenterat resultatet för Martin Fischer. 

– Veidekke has been one of the two most active of all companies in the world with VDC-training of their staff, säger Martin Fischer, i ett pressmeddelande.