Nyheter

Världsnyhet för största trästaden

Trästad
En ny trästad ska uppföras i Sickla. Bild: Atrium Ljungberg/White

Atrium Ljungberg tar nu initiativ till Stockholm Wood City – världens största stadsbyggnadsprojekt i trä, där första spadtaget planeras att tas 2025 och de första husen förväntas stå klara 2027. Det ambitiösa projektet i Sickla kommer att bli ett internationellt skyltfönster för hållbart byggande och demonstrera svensk innovationsförmåga när den är som bäst.

Projektet sträcker sig över 250 000 kvadratmeter och är därmed världens största kända stadsbyggnadsprojekt med trästomme. Fastighetsbranschen spelar en helt avgörande roll i den gröna omställningen, då byggnader står för hela 40 procent av världens CO2-utsläpp. Stockholm Wood City markerar en ny era för hållbar arkitektur och stadsutveckling. Det rör sig om ett område med 7 000 kontorsplatser och 2 000 bostäder i Sickla i Nacka kommun. Det nya området kommer att erbjuda en pulserande, urban miljö med en mix av arbetsplatser, bostäder, restauranger och butiker.

– Vi är stolta över att kunna introducera Stockholm Wood City. Det här är inte bara ett viktigt steg för oss som företag, utan en historisk milstolpe för svensk innovationsförmåga, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg. 

– Stockholm Wood City manifesterar vår framtid. Från hyresgästerna finns en stark efterfrågan på nytänkande hållbara lösningar som vi möter med det här projektet, fortsätter Annica Ånäs.

Träbyggande är ett hett diskussionsämne internationellt, men de byggnationer som blivit verklighet har oftast rört sig om enskilda byggnader eller kvarter. Bland annat The Economist och The New European Bauhaus har på senare år drivit på för ökat träbyggande, men gamla konventioner och föreställningar har bromsat utvecklingen. Fördelarna med träbyggnader är många, både för miljön och för människors hälsa och välmående. Flertalet forskningsstudier visar att träbyggnader ger bättre luftkvalitet, minskar stress, ökar produktiviteten och lagrar koldioxid under hela tiden de är i bruk.

Annica Ånäs fortsätter: 

– Vår bransch lämnar stort avtryck och det är viktigt för oss att göra en positiv skillnad på både kortare och längre sikt. Vi vill skapa en miljö där våra kunder, de som kommer att bo och arbeta här, kan vara delaktiga i utvecklingen och utformningen av framtidens stad.

Utöver träbyggnationen innebär projektet en rad andra miljövinster. Kontorsfokuset är ett sätt att möta underskottet på arbetsplatser söder om Stockholms innerstad och därmed också korta pendlingstiderna för fler. Projektets klimatpåverkan minimeras med hjälp av egenproducerad, lagrad och delad energi. Genom att satsa på resurseffektiva byggmetoder och cirkulära materialflöden vill bolaget förändra stadsutvecklarens roll och bli en katalysator för innovation. 

Fakta om Stockholm Wood City:

  • 250 000 kvadratmeter bruttototalyta
  • 7 000 kontorsplatser
  • 2 000 bostäder
logo
Samuel Karlsson