Nyheter

Varmare klimat sliter på fasaderna

Ett varmare och fuktigare klimat får husfasader att vittra sönder, enligt en färsk rapport från det norska institutet för luftforskning.

Klimatförändringarna gör att husfasaderna vittrar och slits snabbare. Den ökade värmen och fukten ger extra kraft är korrosion och vittring på fasader och andra ytor, de kemiska nedbrytningsprocesserna verkar effektivare.

Fastighetsägare kan dock kompensera för den tilltagande värmen genom att dels öka underhållet av fasaderna, dels förmå samhället att minska luftföroreningarna som orsakas av trafik och industriutsläpp.

– Kostnaderna för att underhålla fasader och andra ytor kan komma att öka med uppemot 15 procent om året under detta århundrade, säger forskaren Terje Gröntoft på Nilu, Norsk institutt för luftforskning i tidningen Teknisk Ukeblad.

En annan metod för att reducera det ökade slitaget på fasader är att, i de större städerna, minska de lokala luftföroreningarna från trafiken, uppvärmning och industriutsläpp. Partiklarna som släpps skadar både människor och ökar vittringen på husfasader, enligt rapporten om ”klimattilpasning i norske kommuner” från Nilu.

Fastighetsunderhållet i Norge har annars minskat sedan mitten av 1990-talet. Just därför att de lokala luftföreningarna pressats tillbaka.

För stora städer som Oslo och Bergen skulle föroreningarna behöva reduceras med ytterligare 20-50 procent om målet är att fullt ut reducera för de ökade underhållskostnaderna på grund av klimatförändringarna.

– Med en snabbare övergång till elbilar är det fullt möjligt, säger Terje Gröntoft.