Nyheter

Värmdö har högsta anläggningsavgifterna

Blå Eken bygger om den gamla sanitetsfabriken i Gustavsberg, Värmdö, till bostäder. Fastigheten består av 235 lägenheter, varav 74 procent utgörs av 1:or och 2:or. Foto: Susanne Bengtsson.

Värmdö har landets högsta anläggningsavgifter för typhus B.

– De höga VA-avgifterna slår mot oss som bygger små lägenheter, säger Martin Steen, Blå Eken, en av de aktörer som bygger lägenheter i Gustavsberg.

Blå Eken är en av de aktörer som bygger bostäder i Gustavsberg, Värmdö. Deras projekt  Sanitetsfabriken består av 240 lägenheter, varav 74 procent utgörs av 1:or och 2:or. Många 1:or är på  25 kvm, och då utgör VA-anslutningsavgiften en stor del av den totala produktionskostnaden.

– Vi ser att det finns en stor obalans i kostnaderna mellan stora och små lägenheter. De höga VA-avgifterna slår mot oss som bygger små lägenheter, säger Martin Steen, arkitekt och projektledare för bygget.

Han menar att små lägenheter är en brist på Värmdö, men den stora kostnaden för VA-anslutning är ett stort problem som slår mot främst ungdomar, som då lämnar kommunen.

– Vi betalar 70 000 kronor per enhet i avgift, men vi anser att vår anslutning inte är så dyr. Enligt lag har kommunen inte rätt att ta ut mer än vad det kostar, säger Martin Steen.

Malin Bellander (M), ordförande i kommunens tekniska nämnd:

– Anslutningsavgiften avspeglar inte bara den faktiska installationskostnaden fram till tomtgräns. Den innefattar även överliggande nät och erforderliga pumpstationer mm. Vatten och avloppsvolymerna från en mindre lägenhet i relation till en ytmässigt större lägenhet är inte särskilt stor vilket avspeglar den relativt lilla skillnaden. Det vill säga det är inte direkt proportionellt mot boendeyta.

Har ni några tankar på att se över avgifterna och hur de fördelas?

– Vi tittar fortlöpande på vår taxekonstruktion och vi använder SKL: s rekommendationer som bas. Taxenivån i Värmdö är för närvarande relativt hög. Det beror på att kollektivet måste finansiera utbyggnaden, som är en av Sveriges största, utan statliga bidrag eller annan skattesubvention, säger Malin Bellander.

På Värmdö är VA-verksamheten i dag helt avgiftsfinansierad och verksamheten ska göra ett nollresultat över en treårscykel. Det vill säga vid planerade investeringar får kommunen vid ett överskott avsätta medel till en fond för nyinvesteringar.

Att kommunen har Sveriges högsta anläggningsavgifter för typhus B kan ha fler skäl, förklarar Elisabet Nyberg, VA- och renhållningsenheten.

– Dels kan det handla om faktiska förutsättningar som geografiska förutsättningar. Kostnaderna  påverkas också av hur stor del av utbyggnaden av nätet som skett på senare tid, säger hon.

Men det kan även handla om rent tekniskt administrativa skäl till exempel korta avskrivningstider eller underhållsskulder som har byggts upp av historiskt sett låga avgifter.

– Orsakerna till de högre kostnaderna för Värmdö kommun är bland annat stora investeringar för att ansluta till Käppalaverkens reningsverk, stora utbyggnader av omvandlingsområden, svåra ledningsdragningar med mycket sprängning för att komma fram och ett ledningsnät som i flera områden sträcker sig ut i gles bebyggelse.

Hur många anslutningar rör det sig om per år?

– Det varierar stort. De senaste fem åren har det varit cirka 200 till 800 fastigheter per år. Nästan bara enfamiljshus. En stor utbyggnad av flerbostadshus pågår i Gustavsberg så under de närmsta åren kommer anslutningar av flerbostadshus öka.