Nyheter

Varnar för att flyktingar kan utnyttjas

Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister och bostadsminister och Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin. Foto: Regeringen

Arbetslivskriminaliteten är utbredd i landet, inte minst inom byggsektorn. När nu ukrainska flyktingar når landets gränser finns risk att fler hamnar i klorna hos de kriminella aktörerna, enligt bostadsminister Johan Danielsson (S).
– De befinner sig ofta i mycket utsatta situationer, säger han.

Vid en pressträff på fredagen redogjorde Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister, tillsammans med Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin, om regeringens insatser mot arbetslivskriminalteten och risken för att ukrainska flyktingar utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden.

– Ju svagare ställning en arbetstagare har i samhället och på arbetsmarknaden desto större är risken att falla offer för skrupellösa aktörer som livnär sig på att utnyttja andra människor, säger Johan Danielsson.

Arbetsmiljöverket med i Lus

Det myndighetsgemensamma tillsynsarbetet är en viktig del i regeringens arbete mot arbetslivskriminalteten. Enligt Johan Danielsson utreder man just nu möjligheterna till ett stärkt informationsutbyte, till exempel om det finns ett behov att ändra sekretessreglerna. Denna utredning ska presenteras sista juni i år. Men redan under torsdagens regeringssammanträde togs beslut om att lägga till Arbetsmiljöverket till förordningen om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet, den så kallade Lus-förordningen.

– Det innebär att även Arbetsmiljöverket nu omfattas av Lus-lagen. Lagens syfte är att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss organiserad brottslighet. De myndigheter som omfattas av Lus kan komma att träffas av uppgiftsskyldigheten också inom ramen för samverkan mot arbetslivskriminalitet. Detta gör arbetet mot arbetslivskriminalteten mer effektiv, menar Johan Danielsson.

Omkring 90 procent av de ukrainska flyktingar som kommer till Sverige är kvinnor och barn. Enligt Johan Danielssons uppskattas ungefär hälften vara i arbetsför ålder.

”Vi ser att människor utnyttjas”

För Arbetsmiljöverket hör arbetslivskriminaliteten till de prioriterade områdena, enligt Erna Zelmin.

– För några år sedan pratade vi om en grå sektor men nu är den kolsvart.

Sedan 2018 har verket arbetat mer strukturerat tillsammans med en rad andra myndighet mot arbetslivskriminalteten. Bland annat har 6 000 gemensamma inspektionsinsatser genomförts.

– Vi ser att människor utnyttjas, man har inte skyddsutrustning och jobbar på hög höjd utan skydd samt med farliga maskiner.

En av de större satsningar som regeringen gör mot arbetslivskriminalteten är de regionala och myndighetsövergripande center som ska upprättas på sju platser runt om i Sverige. Totalt ska nio myndigheter samverka kring centren.

– Två ska vara klara innan sommaren och de övriga fem ska stå klara senast nästa årsskifte, säger Erna Zelmin.