Varnar för brand och gasläcka

Varnar för brand och gasläcka
Brandvarnare som även varnar för gasläckor har tagits fram av Siemens.

Kolmonoxid CO är extremt giftig och bildas vid en brand när det blir underskott på syre. Men CO är också en lömsk, färg- och luktfri, giftgas utan att det brinner. Den kan komma från läckande gasspisar, processanläggningar eller från bilavgaser.

Siemens har tagit fram en algoritm som ska utesluta falsklarm, och som ska tala om för räddningsledningen om gasen finns i lokalen utan att det brinner. Detta för att människor ska kunna evakueras exempelvis till en takterrass medan gasen ventileras bort, något man inte skulle göra om det brann i fastigheten.

Siemens ska presentera brand- och gasvarnaren på mässan Security2010 i Essen.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
Jessica Löfström tilldelas Stora Säkerhetspriset
Ska mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt
Säkerheten brast – jag vill hoppas på ett ljusare 2022