Nyheter

Varnar för förseningar

Byggprojekt riskerar förseningar, och fördyringar, till följd av coronapandemin. Foto: Getty Images

Cornoapandemin riskerar att försena, och fördyra, flera byggprojekt.
Stockholms stad har fått in ett tjugotal hinderanmälningar och förvarningar som är direkt kopplade till personalbrist och materialbrist till följd av viruset.
– Jag är bekymrad över läget och fortsätter det kommer vi behöva göra en del tuffa prioriteringar framöver, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Byggtakten i Stockholm håller fortfarande i sig både när det gäller nyproduktion och renoveringar. Men det finns stora orosmoln.

–  Vi har fått flera första varningar och ett antal hinderanmälningar, om att flera projekt riskerar förseningar och fördyringar. Det är över 20 varningar som har ett direkt samband med corona, säger Dennis Wedin.

De anmälda projekten är projekt som drivs av fastighetskontoret eller något av de kommunala bolagen. Det är bostadsprojekt, men också sportanläggningar och hotell.

– Det handlar om oro för både personalbrist och materialleveranser. Ingen vet hur länge det kommer att hålla i sig och vi ser en potentiell risk för förseningar gällande pågående projekt med också framflyttade byggstarter. Däremot tror jag inte att pågående projekt kommer att stanna av helt, säger Dennis Wedin.

Östermalmshallens hotelldel vet de redan nu kommer bli försenad några veckor, på grund av personalbrist. Tillträdet är nu framflyttat till slutet av maj.

– Det är framförallt materialbrist och sjuk personal som påverkar flera bygg- och renoveringsprojekt just nu. Det är såklart oerhört tråkigt att exempelvis hotelldelen av Östermalmshallen drabbas av ytterligare en försening, med anledning av en stor sjukfrånvaro kopplat till coronaviruset.

Förvaltningen och de kommunala bolagen arbetar nu med att ta fram konsekvensanalyser för att skapa sig en överblick.

– Vi följer utvecklingen noggrant och för dialog med byggbranschen. Vi tittar på olika scenarier och försöker förbereda oss så mycket vi kan. Det viktiga nu är att våra många pågående projekt fortsätter att rulla på, och att våra förvaltningar och bolag vidtar nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med inkomna hindersanmälningar. Jag vet att våra bostadsbolag redan har kommit till rätta med en del av dem, och jag följer det arbetet noga.

Är du orolig över situationen?
– Ja, jag är bekymrad över läget. Från vår sida är det särskilt allvarligt om det blir förseningar i bostadsprojekt, eftersom vi behöver bygga fler bostäder. Håller läget i sig kommer vi behöva göra en del tuffa prioriteringar framöver. Men jag vill också vara tydlig med att vi inte är där än, utan vi vill vara så väl förberedda som möjligt, säger Dennis Wedin.

Vad menar du med tuffa prioriteringar?
– Det ekonomiska läget riskerar att bli oerhört tufft i sviterna av corona. Det kan innebära att vi framöver måste prioritera hårt mellan renoveringar, underhåll och nyproduktion. Det handlar om var skattebetalarnas pengar bäst behövs och gör mest nytta. I ett mer ekonomiskt pressat läge blir det också än mer angeläget för staden att sälja fastigheter som inte är strategiskt viktiga att äga.

Förvaltningen jobbar redan nu med att renodla beståndet och avyttra fastigheter som de inte räknar till kärnverksamheten.

– Det handlar om att lägga våra resurser där de bäst behövs. Jag tycker inte att det är en kommunal angelägenhet att exempelvis äga hotell, därför är det sedan tidigare bestämt att vi ska sälja saluhallens hotelldel, säger Denis Wedin.

Sedan tidigare har avyttringar skett av villor i Bromma, en tidigare butikslokal i Husby och polishuset i Rinkeby. Det har också påbörjats försäljning av Vällingby centrum, Åva gård och Östermalmshallens hotelldel.

Kan det bli rättsliga följder för byggentreprenörerna ni anlitat om projekt blir försenade på grund av omständigheter kopplade till corona?
– Det är alldeles för tidigt att uttala sig om. Våra förvaltningar och bolag arbetar fokuserat på att åtgärda de hinder som kommit in, och har redan lyckats lösa ut ett antal av dem.

Göteborgs stad har fått in en del hinderanmälningar och förvarningar, bland annat gällande leverans av stålet till Hisingsbron. 30 mars kom beskedet från Skanska om att fabriken hos Tecade i Sevilla stänger. Den 17 april fick de besked om att Tecade hade återupptagit sin tillverkning. Att fabriken tillfälligt stängde beror på att den spanska regeringen beslutade att alla verksamheter som inte var samhällsviktiga skulle stängas på grund av covid-19.

Leveransen av stålet är försenat cirka två veckor.
–  I dagsläget ser vi inte att förseningen påverkar byggtiden. Det kan påverka genom att tidsmarginalerna blir mindre, men än så länge ser vi att vi kan hålla deltiderna, säger Susanne Wiberg, projektledare för Hisingsbron, trafikkontoret.

Lokalförvaltningen har fått tolv stycken hinderanmälningar på entreprenader och två stycken på service/skötselavtal, samtliga åberopade av covid-19 sjukdom.
Beställaren, det vill säga lokalförvaltningen själva, har anmält hinder på två stycken på grund av besöksförbudet.

Malmö stad har inte fått in några hinderanmälningar kopplade till corona.