Nyheter

Varnar vägarbetare <br></br> för fortkörare

”E-road safety” heter ett varningssystem för vägarbetare som nu är klart att lanseras.

Armbandet som fästs runt handleden, likt ett armbandsur, börjar vibrera när en fortkörare närmar sig.

Armbandet samverkar med tre hastighetsradaranläggningar som är placerade på vägen före själva vägarbetsplatsen. En radar mäter hastigheten 300-400 meter innan bilen når arbetsplatsen, en annan mäter 50 meter före arbetsområdet och en tredje vid själva arbetsplatsen.

Radarenheterna är dessutom kopplade till ett par digitala ljustavlor som varnare fortköraren: ”Du kör för fort”. Ju närmare den fortkörande bilen kommer vägarbetarna desto starkare vibrerar armbandet.

Systemet, som i höst presenteras på världskongressen för intelligent transportsystem, har utvecklats av företaget Svevia, tidigare Vägverket produktion, i samarbete med bolaget Väg- och trafiksäkerhet.

I Sverige dör mellan fyra och fem vägarbetare årligen på sina arbetsplatser.

Hans Dahlquist / Ny Teknik

Läs fler nyheter på Byggvärldens systertidning Ny Tekniks hemsida