Nyheter

VARNING FÖR FUKT

Debattens vågor går höga kring problemen med enstegstätade fasader. En fungerande metod så länge den görs rätt – eller en alltför känslig byggteknik som inte ska användas? <br></br> Här hittar ni Byggvärldens samtliga artiklar om fuktdrabbade

SP: Putsad fasad ska klara fukten (10 augusti 2009)

Det går att bygga enstegstätade, putsade fasader utan att få fuktskador. Den slutsatsen drar Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SP, i sin slutrapport om metoden.
Läs hela artikeln

Väggen som ska hindra nya skandaler (29 maj 2009)

NCC:s nya väggkonstruktion tål fukt och risken för mögel är minimal. Men för att vara på den säkra sidan byggs små fuktsensorer in i de fem första husprojekten.
Läs hela artikeln

Ny studie: 20 000 hus kan behöva renoveras (29 maj 2009)

40-50 procent av husen har så stora fuktproblem att de behöver renoveras. Det visar en ännu opublicerad studie från SP där 800 byggnader med enstegstätade fasader har granskats.
Läs hela artikeln

Fuktproblem för miljoner (28 april 2009)

Kajplats 01 i Malmö är ett av bomässan Bo01:s mest berömda hus – av fler anledningar än att Gert Wingårdh står bakom arkitekturen. Renoveringen av fuktskadorna i fastigheten beräknas kosta mellan fyra och sex miljoner kronor.
Läs hela artikeln

Nu rivs skandalbygget (13 februari 2009)

Rivningen av SBC:s 48 fuktskadade bostadsrätter i Mälarhöjden i Stockholm har börjat. För att alla byggfel i husen ska kunna åtgärdas ska byggnaderna göras stomrena innan de byggs upp igen.
— Jag har aldrig varit med om byggfel i den här omfattningen, säger Håkan Siggelin på SBC.
Läs hela artikeln

Tusentals hus byggda med skandalmetoden (5 november 2008)

50 000 byggnader kan ha byggts med den kritiserade enstegstätade fasadmetoden. Uppskattningen görs av SP i lägesrapporten kring fuktproblemen med metoden.
Läs hela artikeln

Försäkringsbolag vill inte betala för ny metod (21 oktober 2008)

Fuktskador och mögel har upptäckts i kedjehus med enstegstätade, putsade fasader i Lomma. Försäkringsbolaget Gar-Bo vill inte betala för att husen får nya ytterväggar med luftspalt. Detta trots att bolaget har underkänt byggmetoden med enstegstätade fasader.
Läs hela artikeln

”Man känner sig lurad och besviken” (2 oktober 2008)

En av familjerna på Smålandsgatan hann bara bo i sitt hus i två år innan de upptäckte fuktskador. Nu förhandlar familjen, liksom övriga husägare på gatan, med Gar-Bo för att få försäkringen att täcka nya, dränerade fasader.
Läs hela artikeln

Försäkringsbolag bannlyser problemfasader (2 oktober 2008)

Försäkringsbolagen underkänner byggmetoden med enstegstätade, putsade fasader. Alla tre bolag som utfärdar byggfelsförsäkringar har infört restriktioner för problemfasaderna. Därmed borde byggmetoden per automatik försvinna från marknaden.
Läs hela artikeln

NCC reparerar putsfasader (4 september 2008)

Den här veckan påbörjade NCC arbetet med att bygga om putsfasaderna på 201 hus i Lund och Bjärred. Fasaderna byggs ut med en luftspalt.
Läs hela artikeln

Varnar för nya fuktproblem (21 augusti 2008)

Fuktskadade vindar kan bli nästa miljöskandal i byggbranschen. Det visar en ny, ännu opublicerad rapport som bland annat Johnny Kellner, miljö- och utvecklingschef på Veidekke ligger bakom. Han menar att branschen hittills räddats av de milda vintrarna.
Läs hela artikeln

Fler husfasader rivs i Lund (3 juli 2008)

I maj beslutade NCC att riva och bygga om fasaderna på samtliga 175 hus på Annehem i Lund. Nu står det klart att även 26 småhus i bostadsområdet Högsäter måste åtgärdas.
Läs hela artikeln

Studie om problemfasader försenas (3 juni 2008)

Den här månaden skulle byggbranschen få svar på hur de borde åtgärda fuktproblemen i de enstegstätade, putsade fasaderna. Men SBUF:s utredning verkar bli försenad, troligtvis ända till februari nästa år.
Läs hela artikeln

Kritiken växer mot enstegstätade fasader (28 maj 2008)

Nu växer den interna kritiken mot de byggbolag som fortsätter med den fuktdrabbade enstegstätade fasadkonstruktionen.
— Sådär kan ingen sund byggmästare tro att man kan bygga, säger Jimmy Bengtsson, vd på Arcona.
Läs hela artikeln

Forskare: ”Det kan finnas andra skaderisker” (29 maj 2008)

De stora byggbolagen uppger att de har modifierat metoden att bygga enstegstätade, putsade fasader, bland annat genom att ta bort organiskt material som träreglar.
— Men fortfarande har fukten svårt att ta sig ut om den kommer in. Det kan finnas andra typer av skaderisker, säger Ingemar Samuelson på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Läs hela artikeln

NCC bygger om alla hus i Annehem (23 maj 2008)

Fasaderna på samtliga de 175 husen som NCC byggt på Annehem i Lund ska rivas och byggas om. Oavsett hur små skadorna är vill byggföretaget bygga luftspalt på de nu enstegstätade fasaderna.
Läs hela artikeln

”Ställ högre krav på byggföretagen” (12 maj 2008)

Slimmade budgetar och tuffa tidsramar skapar risk för olyckor och byggfel. ”Ställ högre krav på arbetsgivarna”, kräver organisationen Byggcheferna av regeringen.
Läs hela artikeln

Nu startas kampanj mot fuktskador i fasader (9 maj 2008)

En kampanjorganisation mot fukt och mögel i fasader har nyligen bildats.
— Det är en skandal att hus byggs med teknik som byggföretagen vet inte fungerar, säger Peter Vilén, civilingenjör med mångårig byggbranschvana.
Läs hela artikeln

Botrygg byter väggar efter fuktlarm (9 maj 2008)

— De stora byggjättarna har inte samma fokus på förvaltning av husen.
Det säger Michael Cocozza, vd för Botrygg, med anledning av fuktlarmet i enstegstätade hus. Botrygg överger riskkonstruktionen och ska nu endast bygga ytterväggar i betong.
Läs hela artikeln

”Dålig kunskap om fuktskador” (29 april 2008)

Antalet fuktskador ökar trots bättre byggmetoder och material. Bengt Lindblom, fuktexpert på Grontmij, kritiserar byggarna.
— Branschen måste höja kompetensen, säger han och formulerar ett program för förbättrat byggande.
Läs hela artikeln

Nybyggen i Lund fuktskadade (14 mars 2008)

NCC:s 175 nybyggda villor i bostadsområdet Annehem i Lund är fuktskadade. Samtliga har byggts med enstegstätade, putsade fasader där fukt läckt in. Nu måste husen byggas om.
Läs hela artikeln

VARNING FÖR FUKT (13 mars 2008)

För knappt ett år sedan gick larmet om fukt och mögel i putsade fasader. Men fortfarande byggs hus med osäkra metoder.
— Vi arbetar för att hitta en lösning, säger Ingemar Samuelson på Sveriges tekniska forskningsinstiutet, SP.
Här återfinns även en sammanställning om hur de största byggföretagen bygger fasader.
Läs hela artikeln

MÖGELVARNING (28 februari 2008)

I flera år har byggbranschen använt material som är känsliga för mögel.
— Med gips i våtutrymmen och fasader har vi skapat en bra livsmiljö för möglet, säger mikrobiologen Aime Must.
Men nu kan en förändring vara på gång.
Läs hela artikeln