Nyheter

Varning för hissar

Efter flera dödsolyckor har Arbetsmiljöverket förbjudit att transportera skrymmande gods i oskyddade personhissar utan korgdörr.<br/> Nu varnar myndigheten igen för att undvika nya olyckor.

Allt fler gamla fastigheter kommer att renoveras. Och där är personhissarna utan korgdörr vanliga.

För byggföretag som åtar sig renoveringsarbeten i äldre flerfamiljshus är det viktigt att veta att det sedan sommaren 2007 är förbjudet att frakta byggmaterial i hissarna. Och material som väger mer än 15 kilo får inte heller bäras i trappor.

— Företagen bör i samband med att de åtar sig arbetet undersöka hur frågan om transporter av skrymmande gods mellan våningsplanen kan organiseras, varnar Arbetsmiljöverkets distriktschef i Stockholm, Håkan Edén i ett pressmeddelande.

— Finns bara personhissar, som inte uppfyller kraven för detta, måste transporter organiseras på annat sätt, kanske utifrån. Det kan i sin tur innebära att man måste ta sig in via ett fönster för att lyfta upp respektive få ned material.

Håkan Edén kommer i dagarna att skicka ut en underrättelse om eventuellt förbud.