Nyheter

Varning för ljusen i mörkret

Se upp med levande ljus och amatörmässiga elinstallationer i jul och nyår. En gnista från en glappkontakt är 3 000 grader varm och kan leda till att hela huset brinner ned.

Varningen kommer från brandingenjören David Widlund – en av Sveriges bästa utredare när det gäller elbränder.

– Brandvarnare är en billig livförsäkring, säger han.

Nu har han skrivit en bok om elbränder, hur de kan förhindras och hur man hittar brandorsaken är i en helt utbrunnen lokal.

– Det här är CSI i verkligheten, säger han till Ny Teknik.

Sex hundra timmars jobb

David Widlund har lagt ned sex hundra timmar på boken ”Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning”.

Den ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB tillsammans med Statens kriminaltekniska laboratorium och Brandskyddsföreningen-Elektriska nämnden.

Det är den första boken på svenska som bara handlar om elektricitet och bränder.

– Det finns inte många böcker om brandförlopp över huvud taget och nästan inget skrivet om hur man kopplar brandförlopp och brandutredning. Det är ett outforskat område som jag kände att jag ville ge mig in på, säger David Widlund.

Hur man hittar brandkällan?Han har illustrerat sin bok med hundratals bilder som ska hjälpa brandutredarna att förstå brandorsakerna, vad de ska leta efter och var de ska leta för att hitta brandkällan.

– Jag räknar med att det blir en kursbok inom elutbildning både i gymnasiet och på högskolorna och kanske också på utbildningarna för brandingenjörer och brandutredare, säger han.

Brandingenjör från Lund?Själv är han utbildad brandingenjör från Lunds tekniska högskola, han har gått räddningstjänstutbildning och utbildning för brandutredare.

– Men jag är elektriker i botten och den kombinationen ger mig unik erfarenhet som brandutredare, säger han.

Gnistan är 3000 grader

Det första David Widlund gör när han söker brandorsaker är att lokalisera alla elektriska ledningar och handgripligt följa deras väg för att visa var branden har börjat.

– En gnista från en glappande kontakt har en temperatur på 3 000 grader. Det räcker för att starta en brand. Du anar inte hur bra vanlig plast brinner, säger David Widlund.

Glappkontakt vanligast?Ny Teknik träffar honom på hans arbetsplats på ledningscentralen för Södertörns brandförsvar vid Lindvreten utefter E4:an vid Kungens Kurva söder om Stockholm.

Han tar fram Leica-mikroskopet och visar hur man med 35 gångers förstoring kan se på en brunnen elledning om det är den som orsakat branden eller inte.

– Glappkontakt är vanligare än man tror. En elektriker, eller hemmafixar, som inte dragit åt skruvarna ordentligt kan orsaka enorma skador, säger David Widlund.

McDonalds fritös felkonstruerad

Det kan också handla om konstruktionsfel, till exempel i de fritöser som hamburgerrestaurangen McDonalds i Sverige använder. De har brunnit vid ett par tillfällen det senaste året.

– Varje gång fritösen ska tömmas och rengöras viker man upp elementen som hettar upp frityroljan. Efter några tusen sådana manövrar blir det skador på elledningen och det har orsakat flera bränder, säger han.

Det var David Widlund som lokaliserade brandorsaken och nu måste McDonalds se över alla sina fritöser.

Elektriska smältskador

Bokens huvudkapitel handlar om elektriska smältskador som kan orsaka brand.

1. Glappkontakt som resulterar i en ljusbåge eller gnista som kan tända eld på omgivande plast.

2. Vagabonderande strömmar, som innebär att strömmen ”läcker ut” från den elektriska kretsen till något metallföremål som börjar glöda.

3. Överbelastning som beror på att för många förbrukare kopplats till samma säkring.

4. Överhettning.

5. Överledning (kortslutning).

6. Överspänning.

– På 70-talet var det vanligt att kaffebryggare orsakade brand. Sedan hade vi kylskåpskompressorerna från Danfoss där startreläet på kompressorer tillverkade före 1994 kunde ge ifrån sig gnistor som tände eld på plasten i startreläet och sedan vidare till damm, plast och isolering runt kompressorn, säger David Widlund.