Nyheter

Vårproppen: <br></br> Satsning på infrastruktur

Regeringens vårproposition innehöll mer av riktlinjer än konkreta satsningar på områden som berör byggbranschen. Klart står att en omfattande satsning på infrastruktur väntar.

— Jag slås av hur diffust i kanterna budgeten är. Till exempel uppges inte vilka projekt som avses i satsningarna på infrastruktur, säger Göran Grahn på Svenskt Näringsliv.

En punkt i regeringens vårproposition är att satsningar ska göras för att förbättra infrastrukturen. Men vilka projekt som ligger främst i pipeline presenteras först i den infrastrukturproposition som släpps i höst.

Göran Grahn, som bland annat granskar konjunkturbedömningar och näringslivets produktion, tycker det är svårt att tycka något om en så pass luddigt utformad budget.
— Å andra sidan brukar detaljerna presenteras först i höstbudgeten, säger han.

Något som däremot blivit tydligt i vårpropositionen är att regeringen ser ett budgetutrymme för reformsatsningar under de kommande åren.
— Regeringen uppger att reformutrymmet ligger på omkring 30 miljarder, det kan komma att användas till infrastruktursatsningar, bedömer Göran Grahn.

Det troliga är att mer omfattande offentliga satsningar blir av först då tillväxten för byggbranschen mattas något. Finansminister Anders Borg har tidigare omtalat att det inte blir någon statlig satsning på skatteavdrag för reparationstjänster, det så kallade ROT-avdraget, så länge byggbranschen är överhettad och lider av arbetskraftsbrist.