Nyheter

Varslar på grund av uppskjutna byggstarter

"En oundviklig konsekvens av att de projekt som var planerade att startas i fabrikerna skjuts på framtiden, säger Johan Knaust, vd på K2AJohan Knaust, om varslet. Foto: K2A

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB pausar produktionen i dotterbolaget K2A Trähus och senarelägger ett flertal byggstarter som var planerade till 2022 och 2023. Som en konsekvens av detta varslas majoriteten av de anställda i K2A Trähus om uppsägning.

K2A senarelägger även sitt operationella tillväxtmål om 10 000 bostäder under förvaltning och har inte längre målet att detta ska nås under 2025. Detta framgår av ett pressmeddelande från K2A.

Rysslands invasion av Ukraina har bidragit till ett osäkert och svårbedömt marknadsläge, med prishöjningar i kombination med osäkerheter kring tillgång av vissa byggmaterial. K2A ser en betydande risk för att denna situation kommer att kvarstå under en längre period och gör därför bedömningen att ett flertal byggstarter behöver senareläggas. Det innebär att majoriteten av projekt där byggstart planerats under 2022 och 2023 skjuts på framtiden. 

Som en konsekvens av de uppskjutna byggstarterna har K2A beslutat att genomföra ett varsel av medarbetare i dotterbolaget K2A Trähus. Varslet berör majoriteten av de medarbetare som arbetar i företagets produktionsanläggningar i Gävle och Valdemarsvik, totalt cirka 80 medarbetare. Ingen produktion kommer att bedrivas i dessa anläggningar från slutet av 2022 och uppskattningsvis tolv månader framåt. 

”Oundviklig konsekvens”

– Det är väldigt tråkigt att behöva besluta om det här varslet. Tyvärr är det en oundviklig konsekvens av att de projekt som var planerade att startas i fabrikerna skjuts på framtiden, säger Johan Knaust, vd på K2A, i pressmeddelandet.

Bolaget hade per 31 mars 2022 totalt 15 projekt med sammanlagt 1 829 bostäder under uppförande, varav 481 bostäder bedöms färdigställas under 2022 och 1 348 bostäder under 2023. Tidsplanerna för dessa projekt ligger fast. Det gör även tidsplanerna för kommande terminsaffärer, kommande projekt i Stockholm och fastigheten Västerås Ångpannan, där ett polishus och häkte ska uppföras med förväntad byggstart under 2023.

Operationella tillväxtmålet flyttas fram

I och med att K2A skjuter på byggstarter kommer det operationella tillväxtmålet om 10 000 bostäder under förvaltning 2025 att flyttas fram i tid. K2A bekräftar dock samtidigt sina finansiella tillväxtmål, vilket innebär en förväntad årlig, genomsnittlig tillväxt av driftsöverskottet och EPRA NRV per stamaktie med 25 respektive 20 procent under perioden 2019 till och med 2025.

– Tillväxten för 2022 och 2023 är tryggad genom de projekt vi har i produktion, vilka påverkas i begränsad utsträckning av prishöjningar, antingen tack vare fasta priser eller en hög färdigställandegrad. Vi kan förvänta oss en lägre tillväxt under 2024 och 2025 i och med att vi nu skjuter några byggstarter på framtiden, men min bedömning är fortfarande att de finansiella tillväxtmålen kommer att nås, säger Johan Knaust.

Läs också: Bostadsbolag pausar nyproduktion>>