Nyheter

Bostadsbolag pausar nyproduktion

Inga fler spadtag när Gavlegårdarna, med vd Cathrine Holgersson, nu pausar alla nyproduktionsprojekt. Foto: Gavlegårdarna

Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna stoppar all nyproduktion av bostäder. Orsaken är kraftiga prishöjningar – och brist – på byggmaterial.

I ett projekt saknar vi till exempel 11 000 kvadratmeter parkett från Ukraina, säger Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna. 

Gavlegårdarna i Gävle, ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag, har tagit beslutet att stoppa nyproduktionsprojekt som inte byggstartat. Det handlar om fem bostadsprojekt (Andersberg, Forsbacka, Bergby, Hemsta och Sätra) om totalt drygt 700 bostäder.

I de flesta av projekten har ingen entreprenörer hunnit upphandlas.

– Men ett kombohus-projekt var upphandlat och klart. Entreprenören flaggade för att de behövde prishöja och efter dialog accepterade vi att bryta kontraktet, säger Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna.

I Godisfabriken och Södra Hemlingby är Gavlegårdarna mitt i produktionen så där kommer projekten att slutföras, men med förväntade förseningar.

Kraftiga prishöjningar

Bakgrunden till att Gavlegårdarna tar till den drastiska åtgärden att pausa nyproduktionsprojekt är kraftigt ökade priser på byggmaterial.

Enligt prognoscentret steg byggmaterialpriserna med 28,5 procent under 2021, och överlag steg priserna i de flesta kategorier med tvåsiffriga belopp. Träkategorierna utmärkte sig med prisökningar på över 70 procent på helåret.

– Det här är en extrem situation med stora prisökningar på till exempel trä, armering och brist på halvledare. Vi är inte vana med prishöjningar i den här omfattningen, konstaterar Cathrine Holgersson.

Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna.

– Enligt kollegor inom allmännyttan har priset på nyproducerade hyresbostäder ökat från 45 000 till 65 000 kronor per kvadratmeter.

Hon menar att förklaringen till prisökningarna går att finna i flera på varandra följande händelser.  

– Pandemin följdes av grundstötningen i Suezkanalen, ett barkborreangrepp i Kanada och ett krig i Europa.

Saknar parkett från Ukraina

Materialbrist är ett annat påtagligt problem som drabbar Gavlegårdarnas pågående produktion.

– I Södra Hemlingby saknar vi till exempel 11.000 kvadratmeter parkettgolv som tillverkas i Ukraina.

På hyresmarknaden finns inte marginaler för kraftigt höjda byggkostnader.

– Vi har inga andra intäkter än de hyror som de boende betalar. För oss som kommunalt bostadsbolag vore det oansvarigt att starta upp projekt där vi på grund av ökade produktionskostnader skulle få hyreshöjningar på upp mot 20-30 procent.

Per-Åke Fredriksson, Gavlegårdarnas styrelseordförande, säger att det handlar om ett års till två års paus i de aktuella projekten.

– Men vi följer läget kontinuerligt och gör en ny bedömning om situationen förändras.

logo
Susanne Bengtsson