Nyheter

Varslen har ökat <br></br> med 400 procent

Den öppna arbetslösheten var i februari 4,7 procent, skriver Affärsvärlden.

Det framgår av ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

Marknaden hade räknat med en nivå om 4,6 procent för arbetslösheten under månaden, enligt SIX Estimates sammanställning med sex deltagande analytiker. Intervallet låg mellan 4,4-4,7 procent med en median på 4,6 procent.

Under månaden innan låg arbetslösheten på 4,5 procent. Under februari varslades 15 800 personer om uppsägning, att jämföra med 3 100 i februari föregående år. Det är en ökning med mer än 400 procent på ett år.

— Den minskade efterfrågan på arbetskraft och det ökade antalet varsel gör det svårt för många på arbetsmarknaden. Men många av dem som varslats är yngre med god yrkeskompetens och har därför möjligheter att få andra jobb. Arbetsförmedlingens uppgift är nu är att matcha och hjälpa med bra förmedlingsinsatser och stötta dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. För det finns trots allt lediga platser även om det är lågkonjunktur, uppger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör, i en skriftlig kommentar.

Arbetsförmedlingen uppger att arbetslöshetens uppgång omfattar alla åldersgrupper. Bland ungdomarna mellan 18-24 år var 45 000 arbetslösa, en ökning med nästan 14 000 jämfört med ett år tidigare. Även bland de äldre har arbetslösheten börjat öka, dock i en långsammare takt. På ett år har antalet arbetslösa över 55 år stigit med 4 000 till drygt 28 000.

Drygt 2,0 procent av arbetskraften, eller 94 000 personer, deltog under februari i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar en uppgång med 27 000 personer sedan ett år tillbaka.

I jobb- och utvecklingsgarantin deltog 52 000 personer och i jobbgarantin för ungdomar deltog nästan 26 000 personer. 1,6 procent av arbetskraften, eller 75 000 personer hade olika former av arbete med stöd. Det är drygt 14 000 färre jämfört med februari föregående år.

Arbetsförmedlingens statistik är en verksamhetsstatistik som grundar sig på de arbetssökande som finns i deras register. SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) avser däremot arbetslösheten genom en urvalsundersökning där cirka 20.000 personer deltar varje månad.

För att vara arbetssökande enligt AKU måste följande kriterier vara uppfyllda: Ska vara utan arbete, ska ha sökt arbete under de senaste fyra veckorna samt kunnat ta ett arbete inom viss tid. AMS siffra bör ligga lägre än SCB:s.

Direkt / Affärsvärlden

Läs fler affärsnyheter på www.affarsvarlden.se