Varslen nära tredubblades

Varslen nära tredubblades
Antalet personer som varslades inom byggbranschen nära tredubblades i september. "Verkligheten har hunnit ikapp."
Antalet personer som varslades inom byggbranschen nära tredubblades i september jämfört med föregående år. Nu krävs insatser från både politiker och företag för att vända den negativa trenden, menar experter.

 Såväl konjunkturbarometrar, som konkurssiffror och varselstatistik pekar åt samma håll. Neråt.

Efter sommaren har det regnat varsel från byggbranschen – bara under september varslades 893 personer om uppsägning, att jämföra med 308 personer året före.

– Det tyder på att konjunkturen är på väg att vända neråt. Det är inte oväntat. Konjunkturbarometern som visar privatpersoners och företags förväntningar har skruvats ner under en längre tid, säger Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Oron i omvärlden, med skuldkrisen i Europa och det kommande valet i USA, ställer till det. Ekonomin bromsade in redan sommaren 2011 men läget på arbetsmarknaden i Sverige har ändå varit rätt stabilt fram till nu.

– Verkligheten har hunnit ikapp skulle man kunna säga. Att det går dåligt för byggbranschen är delvis ett resultat av den allmänna konjunkturen men det kan också bero på andra faktorer som exempelvis tidsplaner för investeringar.

För att få fart på ekonomin i Europa säger Clas Olsson att det krävs politiska insatser. Han vill se lägre räntor och en mindre återhållsam budgetpolitik.

– Det ser också ut att kunna bli det nu, men riskerna är fler än möjligheterna som jag ser det. Risken är att det går åt pepparn med eurosamarbetet och att läget förvärras ytterligare.

Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges byggindustrier (BI), håller med om att politikerna måste agera. Han vill att riksbanken i Sverige sänker räntan och att regeringen ska tidigarelägga vissa byggprojekt.

– Vi välkomnar ambitionshöjningen i infrastrukturpropositionen men satsningarna ligger långt fram i tiden, vi skulle vilja se en närtidssatsning. Kostnadsläget är pressat nu så man skulle få mer infrastruktur för pengarna än när ekonomin går på högtryck.

Men även om det ser mörkt ut på många håll inom bygg är det fortfarande ett rejält skutt ner till bottennivån som nåddes under krisåren 2008, 2009.

– Läget är allvarligt men vi är absolut inte där, säger Johan Deremar.

Till skillnad från den perioden finns det till exempel fler annonser på Arbetsförmedlingen om lediga tjänster än det lagts varsel. Problemet är att det gäller olika typer av arbetsuppgifter. Johan Deremar tycker att företagen i framtiden måste arbeta mer för att göra personalen flexibel.

– I dag kan det vara några som sitter sysslolösa medan andra får jobba häcken av sig. Genom utbildning skulle man kunna göra det möjligt för anställda att byta arbetsuppgifter. Stora företag har större möjlighet att göra det än mindre företag.

Inför nästa år räknar BI med att byggindustrin försätts i något av ett vänteläge. Bostadsinvesteringarna stiger svagt tack vare ett ökat nybyggande och även lokalinvesteringarna ökar. Däremot avtar anläggningsbyggandet, visar en färsk prognos.

Runt årsskiftet kommer det att visa sig hur många av varslen som resulterar i uppsägningar. Hur ekonomin i Sverige sedan utvecklas hänger mycket ihop med omvärlden.

– Skuldkrisen i Europa kommer vi att få leva med lång tid framöver, det är säkert att det kommer att vara fortsatt osäkert. Däremot har valet i USA stor betydelse. Det är viktigt att kongressen kommer överens om budgeten och att landet får ordning på ekonomin.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3258″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”270px”,”width”:”468px”}}]]

Marie Bergström
[email protected]

Konkurser inom byggsektorn (jan-sep)

2012: 828
2011: 696

Källa: UC

Relaterade artiklar

Byggföretagen larmar om arbetsbrist
Serneke drar i handbromsen – varslar 100 om uppsägning
Obos vd om varslet: En successivt avtagande orderingång sen i somras
Fördelningen av uppsägningar klar på Lindbäcks