Nyheter

”Vårt största projekt någonsin”

La Guardia-flygplatsen i New York ska byggas ut. Rendering: Skanska.

Skanska har, som en av parterna i LaGuardia Gateway Partners, nått financial close och sjösatt ett hyresavtal med Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ).

– Det här är Skanskas största projekt någonsin, säger Johan Karlström, vd och koncernchef på Skanska.

Avtalet i offentlig privat samverkan (OPS) innefattar finansiering, design, byggnation samt drift och underhåll av LaGuardia Airport Central Terminal B i New York City, USA, med ett hyresavtal till och med 2050. Avtalat inkluderar även byggnation av kringliggande infrastruktur och en ny, central entréhall.

Avtalet är Skanskas största någonsin. Det totala värdet på design- och byggkontraktet av projektet uppgår till 4 miljarder dollar, cirka 33 miljarder kronor. Skanskas andel av kontraktet är 70 procent och är värd cirka 2,8 miljarder dollar, cirka 23 miljarder kronor. Beloppet kommer att delas lika mellan Skanska USA Building och Skanska USA Civil och inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2016.

Projektet finansieras med eget kapital, skuld, ersättningar från PANYNJ samt intäkter från detaljhandel och flygbolag. Som ägare av 33,3 procent i LaGuardia Gateway Partners kommer Skanskas kapitalinvestering att uppgå till cirka 70 miljoner dollar, cirka 580 miljoner kronor.

– Det här är Skanskas största projekt någonsin. Vi är stolta över att investera i och leda byggnationen av det här projektet som kommer att förbättra flygkvaliteten för miljoner människor. Projektet för Terminal B på LaGuardia är ett perfekt exempel på hur vi, genom offentlig-privat samverkan, kan påskynda byggandet av kritisk infrastruktur, och samtidigt föra samman Skanskas bygg- och investeringskapacitet. Vi har en stark position på den växande amerikanska marknaden för OPS-projekt, säger Johan Karlström, vd och koncernchef på Skanska, i ett pressmeddelande.

Byggnationen påbörjas omedelbart. Merparten av den nya terminalen kommer öppnas 2020, för att i allt väsentligt vara färdigställd under 2022.

Terminal B, som öppnade 1964, används idag av över 14 miljoner passagerare årligen. Nya LaGuardia Central Terminal B kommer byggas i anslutning till den befintliga terminalen, medan flygtrafiken kommer att fortsätta utan avbrott. Den nya terminalen förväntas uppnå LEED Silver-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design) och designen kommer att möjliggöra ökad trafikkapacitet på flygplatsen.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development, som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan, samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till 7,1 miljarder dollar eller cirka 54,5 miljarder kronor.