Nyheter

Vatten kan rädda sjunkande stad

Under det nuvarande århundradet riskerar Venedig att översvämmas allt oftare. Men vatten kan samtidigt vara räddningen för staden.

Italienska forskaren Laura Carbognin har studerat framtiden för den ständigt översvämningshotade staden. Hennes slutsats är att översvämningar kan komma att drabba staden betydligt oftare detta århundrade än det förra.

Under 1900-talet sjönk staden 12 centimeter, samtidigt som vattenståndet i Adriatiska havet steg så att den relativa vattennivåhöjningen blev 25 centimeter.

Under det innevarande århundradet kan staden sjunka mellan 17 och 53 centimeter. Högvattensituationer råder när vattennivån vid flod stiger 110 centimeter. Det inträffar nu i snitt fyra gånger om året. År 2100 är det fullt möjligt att översvämningar drabbar staden mellan 20 och 250 gånger om året, menar Carbognin.

Risken är att det räddningsprojekt, Mose, som italienska regeringen planerar inte räcker. Det består av 78 rörliga dammväggar, och ska klara en vattennivåhöjning på 60 cm.

En möjlig metod att höja staden är att pumpa ner havsvatten i bottenskikt 700 meter under Venedig. Beräkningar visar att man på tio år skulle kunna höja staden 30 centimeter. För kraftigt grundvattenuttag anses vara en av orsakerna till att Venedig började sjunka.

Håkan Abrahamson / Ny Teknik