Nyheter

Vattenfall i ny vindkraftsaffär

Vattenfall drar nu upp tempot ytterligare i sin satsning på havsbaserad vindkraft i Nordsjön. Nu går Vattenfall in med 5 miljarder kronor i projektet Dantysk.

Dantysk ligger cirka 70 kilometer väster om den tyska ön Sylt i Nordsjön. Vattenfall går in i projektet tillsammans med Stadtwerke Muünchen.

Vattenfall tar 51 procent i det gemensamma bolaget. Hela investeringen är på 10 miljarder kronor och Vattenfall tar hälften av den.

Vindkraftparken, som ska börja byggas 2012, kommer att bestå av 80 stycken 3,6 MW turbiner från Siemens, utplacerade på ett 70 kvadratkilometer stort området med ett vattendjup på upp till 30 meter.

Dantyskprojektet får en samlad effekt på 288 MW och en elproduktion på 1 320 GWh, vilket kan försörja cirka 500 000 hushåll med vanlig hushållsel (2 500 kWh/år).

Vattenfall är en av de allra största investerarna i europeiska offshoreprojekt.

1. Sedan tidigare opererar Vattenfall Horns Rev utanför Danmark, den fram till nu största vindkraftsparken till havs.

2. Ett annat stort projekt som Vattenfall fick när man köpte danska Elsam är Kentish Flats utanför London.

3. Lillgrund i Öresund var länge Vattenfalls stolthet med 48 stycken Siemens 2,3 MW-turbiner.

4. För en månad sedan invigde Vattenfall världens största havsbaserade vindkraftpark Thanet utanför Englands kust med 100 stycken Vestas 3 MW V90-turbiner.

5. I våras invigdes Alpha Ventus på Borkum Riff Nordsjön mellan Tyskland och Danmark. Alpha Ventus har 12 stycken stora 6 MW-turbiner från Areva och Repower.

6. Nästa stora havsprojekt för Vattenfalls del är Ormonde i Irländska sjön. Ormondeprojektet består av 30 stycken 5 MW Repowerturbiner. Klart nästa höst.