Nyheter

Vattenskador kostar 10 miljarder per år

Kostnaden för vattenskador har ökat — och antas bero på de senaste vintrarnas extremt kalla väder. Det visar den undersökning från Vattenskadecentrum som gjordes tidigare i år i samarbete mellan försäkringsbolagen och branschorganisationer för VVS- och tätskiktsbranscherna.

Den största anledningen till den markant ökade kostnaden för vattenskador de senaste årens extremt kalla vintrar som medfört många frysskador. En annan typ av vattenskada som kostar mycket pengar är läckage från korroderade rör – en skada som vanligtvis beror på eftersatt underhåll. Och enligt undersökningen är just eftersatt underhåll ytterligare en stor orsak till vattenskador.

I undersökningen delas vattenskadorna upp i tre kategorier och fördelas så här:

• Läckage från rörinstallationer, 66 procent.
• Läckande tätskikt, 17 procent.
• Utströmning av vatten från utrustning, 17 procent.

Andelen skador från rörinstallationer brukar normalt ligga på cirka 55 procent och skador från läckande tätskikt cirka 30 procent. Ökningen av andelen installationsskador antas bero på att frysskadorna ökade kraftigt under 2010.

– I många hus byggda mellan 1959-1975 är renoveringsbehovet stort. För att bromsa kostnadsökningarna behöver man öka renoveringstakten. Det finns rekommendationer för fastighetsägare om hur och när man ska renovera, säger Magnus Everitt, miljöexpert på VVS Företagen.

En förebyggande åtgärd kan vara som man har gjort i Norge. Där har man infört lagkrav som innebär att alla fastighetsägare måste installera läckagestoppventiler till utrymmen med vatteninstallationer där man inte har golvbrunn. Dessa ventiler ska stänga av vattnet om det uppstår en läcka.