Nyheter

Växer i en tuff bransch

Vårgårdahus går emot trenden. När andelen påbörjade småhus ligger på en historiskt låg nivå växer de, nyanställer och har nyligen fördubblat ytan på sina lokaler.
– Vi försöker köra vårt eget race. Vi har vänt på kuttingen och låter kunderna bestämma vad vi ska producera, säger Per-Erik Bonander, företagets vd.

Husfabriken ligger i Vårgårda precis vid E20 och där har de haft sin produktion här sedan 2000. I början av september invigde de sina nya lokaler, där både kontor och produktionsytor utökats till totalt cirka 3 600 kvadratmeter.

Dessutom har företaget fördubblat sin marknadsandel de senaste fem åren och nyligen nyanställdes åtta personer.
– Det känns oerhört roligt att vi kan växa. Vi har genomfört flera åtgärder som ligger bakom. Bland annat har vi jobbat hårt med vårt varumärke, uppdaterat kataloger och hemsidan, blivit effektivare och sett till att göra rätt affärer, säger Per-Erik Bonander, företagets vd sedan fem år.

Rätt affären i deras fall handlar exempelvis om att våga säga nej till en del affärer.
– Det är inte lätt att göra det när det är tuffa tider, men vi måste arbeta med rätt saker och när kunder har krav som blir för kostsamma för oss, och för dem, kan vi inte göra det, säger Per-Erik Bonander.

Enligt Trähusbarometern från Trä- och möbelföretagen, TMF, ligger prognosen för antalet påbörjade småhus på 7 000 för 2014. Det är en historiskt låg nivå och andelen påbörjade småhus aldrig varit lägre sett till det totala bostadsbyggandet. Både TMF och Vårgårdahus menar att det är bolånetaket som hindrar nyproduktionen av småhus.

Men för Vårgårdshus går det ändå åt rätt håll.
– Vi har satsat på att jobba flexibelt och kundanpassat. Vi bygger det kunderna efterfrågar och vi rättar oss efter kundernas önskemål när vi tar fram nya hustyper. Eftersom vi inte är särskilt mekaniserade, utan har hantverkare som tillverkar husen, så kan vi snabbt ställa om och göra ändringar från standarden, säger Per-Erik Bonander.

För de allra flesta husköparna vill göra ändringar och Per-Erik beskriver det så här:
– De kunder som inte gör ändringar är de som är mest originella.

 Att produktion, arkitekter och konstruktörer sitter i samma byggnad gör också att beslutsvägarna är korta och snabba.
– Samverkan är oerhört viktigt. Vi har fantastiskt bra personal som alla jobbar åt ett och samma håll.

Vårgårdahus tillverkar i snitt tre hus i veckan och har en omsättning på 130 miljoner kronor om året. Målet är att till år 2015 vara uppe i en produktion på 200 hus om året och öka omsättningen till 250 miljoner kronor.
– Vi har mer mark precis hör utanför där vi kan göra ytterligare en tillbyggnad om det behövs framöver, säger Per-Erik Bonander.