Nyheter

Växer på marknaden – och på höjden!

Bostäder från OBOS.

Förra året sålde OBOS-koncernen totalt 4541 nya bostäder i Norden, varav 1660 i Sverige, till ett värde av 17,4 miljarder kronor. Målet är att fortsätta växa. Både marknadsmässigt – och på höjden!

OBOS-koncernen, är en av Nordens ledande bostadsutvecklare. År 2016 sålde den medlemsägda norska koncernen 4 541 nya bostäder, varav 1 660 i Sverige, vilket översteg tidigare försäljningsrekord i båda länderna.
OBOS är därmed en av de största bostadsutvecklarna i Norden. Vinsten ökade från 2,2 miljoner norska kronor 2015 till 2,8 2016. De totala intäkterna ökade från 9,75 miljarder år 2015 till 11,29 miljarder 2016.
– Vi ser en fortsatt god utveckling under de närmaste åren. Vi i OBOS Sverige har som mål att kunna öka våra leveranser med cirka 20 procent i år jämfört med föregående år, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige.
I Sverige verkar OBOS genom bolagen OBOS Sverige AB där Myresjöhus och SmålandsVillan ingår, samt projektutvecklingsbolaget Kärnhem AB. Under 2016 levererade dessa bolag drygt 1800 bostäder från sina fyra fabriker i Sverige, vilket motsvarar en ökning om 29 procent jämfört med föregående år. 
Kärnhem ökade sin försäljning med 27 procent jämfört med året innan. OBOS har även investerat stort i JM AB under 2016 och är nu den näst största aktieägaren i JM med en andel på 6,27 procent.
– Den svenska delen av koncernens verksamhet har snabbt ökat sitt bidrag till koncernens resultat. Vi ser fram emot ytterligare investeringar och utveckling i Sverige, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.
OBOS satsar på industriellt byggande i de fyra egna fabrikerna i Sverige. Under 2016 levererade bolaget bostäder till 153 av landets 290 kommuner från sina 45 lokalkontor runt om i Sverige.
– 50 procent av våra bostäder finns i flerbostadshus och 50 procent är småhus, säger Joakim Henriksson som efter 25 år i Skanska tog över som VD för OBOS Sverige AB 2015.
Som ett led i expansionen tar OBOS Sverige nu steget fullt ut som projektutvecklare och levererar även samhällsfastigheter såsom förskolor och äldreboenden.
– Vi är en del i en stor koncern och har därmed möjligheten att delta i samhällsutvecklingen på ett ansvarstagande sätt. För att bidra till fler bostäder förvärvar vi kontinuerligt byggbar mark runt om i landet, säger Joakim Henriksson.
Ifjol gjordes markinvesteringar i Sverige för cirka 700 miljoner svenska kronor, och målet är att dubbla det under 2017.
– Målet är också att vi vill bygga upp fler ben att stå på. På sikt planerar vi att öka vår verksamhet inom kommersiella fastigheter till ännu mer förskolor, äldreboende och andra samhällsfastigheter. 
OBOS är ett medlemsägt bolag, där syftet är att vinster ska komma medlemmar och samhälle till gagn.
– Vi återinvesterar hela vår vinst i verksamheten och i samhället. Under de närmaste tre åren räknar vi med att återinvestera 45 miljoner kronor i våra fabriker samt 45 miljoner i forskning och utveckling per år. 10 procent av vår vinst öronmärks för miljöfrämjande insatser, berättar Joakim Henriksson.
Flerbostadshus i modulform är ett område som ökar. Idag kan OBOS leverera fyra våningar, men målet är att växa – på höjden. Idag byggs industriella modulhus som är upp till fyra våningar i de egna fabrikerna, men planen är att bygga sexvåningshus.
– Under 2018 lanserar vi vårt bostadskoncept High6. Ett sexvåningshus som vi utvecklat i samarbete med universitet och högskolor via Smart Housing Småland samt arkitektbyrån Tengbom. High6 har till exempel integrerade solceller i fasader, lagring av solfångad energi, smarta glas och flexibel planlösning tack vare lättflyttade väggar.
Tillfälliga bostäder är däremot inget man har i sitt erbjudande.
– Vi har sagt nej till att leverera tillfälliga bostäder eftersom vi tycker att det skiljer så lite i pris på att bygga rätt från början.