Nyheter

Växer så det knakar i fasaden

Fasadgruppens ambition är att årligen växa med 15 procent. I dag består gruppen av 30 företag i tre nordiska länder.
– De företag vi köper upp är starka inom sin nisch samt har en stark lokal förankring, säger Pål Warolin, vd för Fasadgruppen Norden till Byggvärlden.

Enbart de senaste tre veckorna har Fasadgruppen förvärvat fyra företag. I mitten av maj köpte gruppen de båda företagen RSM Fasade och Rogaland Blikk i Stavanger i Norge. Samma dag blev det klart att de även köper Engman Tak med verksamhet i Göteborg, Uddevalla och Borås. Och i slutet av förra veckan stod köpet av danska Byens Tag & Facade klart. Frågan är varför Fasadgruppen är så offensivt just nu?

– Egentligen har vi varit det ända sedan starten. Fasadgruppen startades 2016 och affärsidén är att konsolidera upp en väldigt fragmenterad marknad. Det är specialistföretag inom fasadarbete som vi är intresserad av.

I dag består Fasadgruppen av 30 företag eller enheter i Norden; fyra i Norge, tre i Danmark och resterande i Sverige, från norr till söder.

Hur jobbar ni rent strukturellt?
– Vi har en väldigt decentraliserad struktur, man skulle kunna kalla det en svensk modell som fungerar väldigt bra i Norden med den typen av ledarskap som vi har. Företag vi köper upp behåller sitt ursprungliga varumärke. Det är ofta företag som är väldigt starka inom sin nisch och de är ofta lokalt starka. Vi vill att de fortsätter driva sitt lokala varumärke. De företag vi primärt är intresserade av har en omsättning på mellan 50-150 miljoner.

Vad tjänar företagen på att vara en del av er?
– Vi kan komplettera och vara ett stöd. Många av bolagen vi är intresserad av har funnits under lång tid och vill ta nästa steg. Många är också ensamma med sina frågeställningar, där kan vi bidraga, liksom med samhörighet. Tillsammans får man också synergieffekter vad gäller till exempel inköpspriser.

Verkar ni enbart inom fasad-segmentet?
– Ja, det gör vi, sen är fasad relativt brett och innefattar allt som man kan se på utsidan på en byggnad. Det är mur och puts, fasadskivor, glas, fönsterrenovering, tak, balkong, byggnadsställning och så vidare.

Kommer ni att fortsätta växa på det här sättet?
– Absolut. Vi har sagt att vi ska växa i Norden, nu finns det fler länder i Norden, men det är först i dessa tre länder som vi är verksamma i nu som vi ska fortsätta växa.

Hur stora ska ni bli?
– Det finns inget uttalat hur stora vi ska bli, men ett av våra finansiella mål är att vi ska växa med 15 procent om året. Och det är över lång tid.