Nyheter

Vaxholmsdomen försenas

EU:s domstol i Luxemburg skjuter upp domen i målet om det omstridda skolbygget i Vaxholm en vecka.

Var Byggnads blockad mot det lettiska byggföretaget Laval un Partneri laglig? Svaret kommer inom kort när EG-domstolen sagt sitt.

Vaxholmskonflikten inleddes under sommaren 2004. Byggnads Stockholmsavdelning försökte få det lettiska byggföretaget att teckna kollektivavtal, men de vägrade. Blockaden ledde till att letternas svenska dotterbolag gick i konkurs. Kommunen och byggbolaget bröt kontraktet.

Laval un Partneri stämde det svenska facket. I december 2004 hölls förhandlingar i Arbetsdomstolen. Men de beslöt att inhämta ett förhandsbesked från EG-domstolen. Sedan i januari har domarna haft fallet — och 18 december kommer deras besked om hur de ser på blockaden.

Med det beskedet återupptas målet i Arbetsdomstolen.