Nyheter

Växjös mål: hälften av det kommunen bygger ska vara i trä

Åsa Karlsson Björkmarker, Jessika Szyber, Tomas Nord, Per Schödberg och Gert Wingårdh. Foto: Anna Sjöström

Växjö kommun har ett tydligt mål med in träbyggnadsstrategi: år 2020 ska hälften av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen vara byggda i trä.
Kommunen har valt att jobba så av miljömässiga skäl.
– Målet är gott, men jag gillar inte i grunden att kommunen är med och styr materialvalet, säger Gert Wingårdh, arkitekt.

Fortnox arena, polishögskolan, Södra climate arena och bostadskvarter som Limnologen och Stormen är några exempel på träbyggandet i kommunen.
– När det handlar om verktyg för att nå miljömålet om att bli klimatneutrala så tycker jag att det är rätt, sa Per Schödberg, kommunalråd, Växjö kommun, (C).
Han trodde också att kommunen redan nu nått sitt uppsatta mål om träbyggande.

– Ur miljösynpunkt är det förstås bra, och givetvis för träbranschen. Jag gillar det som växer fram i Växjö, men tycker ändå inte att en kommun ska styra över materialet, säger Gert Wingårdh.

Moderator och oppositionsråd i kommunen, Åsa Karlsson Björkmarker (S), frågade om det var dyrare att bygga i trä än i betong.
– Nej, det är det inte. En stomme i trä är exempelvis inte dyrare än en i prefab-betong. Men man måste se helheten: att man har kortare byggtider med trä, sa Jessika Szyber, affärsutvecklingschef Building Solutions, Stora Enso.
– Jag tror att vi är inne i en omställningsperiod nu. Stål och betong är fortfarande den etablerade metoden, men trä kommer mer och mer, sa Gert Wingårdh.

Träbranschens kapacitet kom också upp i diskussionen och då berättade Jessika Szyber att Stora Enso har ska investera 45 MEUR i en ny produktionslinje för korslimmat trä, CLT, i anslutning till Gruvöns sågverk i Sverige. 
– Och vi ska komma ihåg att träbranschen just nu inte är inriktad på bostäder, men när den inriktningen kommer så träbyggandet att ta ännu mera fart.

Per Schödberg fick också frågan hur kommunen ska se till att hålla tempot uppe när det kommer till byggandet?
– Vi har kompetensen i kommunhuset. Vi har sett till att behålla den hela tiden, svarade han.

– Hur ser ni på att material ställs mot varandra? frågade Åsa Karlsson Björkmarker.
– Alla typer av material behövs, på olika sätt. Betong är svårt att ersätta i till exempel grundläggning och anläggningsarbeten, sa Tomas Nord, Ph.D., Linköpings Universitet.

Han påpekade också att 80 procent av den betong som tillverkas går till anläggning, så även om produktionen av bostadshus i trä ökar, som kommer betongen ändå att behövas i mycket stor utsträckning.