Nyheter

Vd ansvarig för byggarbetarens död

På julafton 2006 avled en polsk byggnadsarbetare sedan han fallit ner från ett tak. Norrköpings tingsrätt anser att mannens arbetsgivare genom oaktsamhet orsakade dödsfallet, skriver Lag och Avtal.

Den avlidne byggnadsarbetaren arbetade tillsammans med två andra polacker på taket när han plötsligt föll till marken. Han avled senare samma dag av sina skador.

Dödsolyckan inträffade i samband med att byggnadsarbetaren monterade plåttaket på ett nytt stall. Det fanns varken något skyddsräcke eller någon lyftkorg vid stallets takfot. Däremot fanns det personlig skyddsutrustning i form av sele och lina.

Norrköpings tingsrätt slår fast att byggföretagets verkställande direktör hade arbetsmiljöansvaret. Åklagaren hävdade att direktören inte hade undersökt riskerna i tillräcklig utsträckning. Inte heller hade han genomfört tillräckliga åtgärder eller följt upp dem.

Tingsrätten anser att riskerna var tillräckligt undersökta. Men direktören borde ha sett till att det antingen funnits skyddsräcke eller lyftkorg vid takfoten. Denna underlåtenhet hade dock inte ett sådant samband med dödsolyckan att han därför gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Däremot borde han, för att förebygga olycksfall, kontrollerat att hans anställda använde den personliga skyddsutrustningen. Genom att inte göra det bröt han mot arbetsmiljölagen. Direktörens oaktsamhet orsakade dödsfallet. För detta döms han till villkorlig dom och 60 dagsböter. Dessutom döms han att betala skadestånd till den avlidnes änka och två barn. De får 25 000 kronor var.

Tingsrätten dömer också företaget att betala 400 000 kronor i företagsbot.

Domen kan överklagas fram till och med den 14 oktober.