Nyheter

VD frias för dödsolycka

Hovrätten anser i motsats till tingsrätten att direktören inte kan lastas för en polsk byggnadsarbetares död.

På julafton 2006 avled en polsk byggnadsarbetare sedan han fallit ner från ett tak på ett stall. Han höll på att montera plåtar på taket tillsammans med en arbetskamrat. Plötsligt föll han ner från nocken, där han höll på att spänna fast säkerhetslinan till sin sele.

Det fanns varken något skyddsräcke eller någon lyftkorg vid stallets takfot.

Byggnadsarbetarens arbetsgivare, verkställande direktören på Regnbågen AB, åtalades för grovt arbetsmiljöbrott.

Norrköpings tingsrätt ansåg att direktören borde ha kontrollerat att hans anställda använde personlig skyddsutrustning. Domstolen ansåg dock att brottet inte var grovt. Direktören dömdes till villkorlig dom och 60 dagsböter. Tingsrätten ansåg också att företaget skulle betala 400 000 kronor i företagsbot.

Både direktören och åklagaren överklagade domen till Göta hovrätt.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att direktören borde ha sett till att det antingen funnits skyddsräcke eller lyftkorg vid takfoten. Men det betydde inte att fallet som ledde till dödsolyckan skulle ha undvikits om skyddsanordningarna hade funnits. Därför begick inte direktören arbetsmiljöbrott.

Till skillnad mot tingsrätten, anser hovrätten att direktören inte heller kan lastas för att han inte kontrollerat att hans anställda använde den personliga skyddsutrustning som fanns på arbetsplatsen. Den verkställande direktören anses därmed inte ha begått arbetsmiljöbrott.

En av domstolens ledamöter anser dock att direktören helst skulle ha varit kvar och övervakat arbetet så länge de anställda höll på att montera takplåtarna eller åtminstone förvissat sig om att skyddsutrustningen användes innan han åkte därifrån.

Domen kan överklagas senast den 19 mars.