Nyheter

Veidekke anlägger grunden för nya stationen

Sickla biljetthall. Bild: Region Stockholm/Sweco

Veidekke har tecknat avtal med Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana och Atrium Ljungberg för att bygga grunden till Sickla stationshus. Projektet är en utförandeentreprenad på cirka 170 miljoner kronor och arbetet startade i mars 2020.

I projektet ingår grundläggning och del av stommen för nya byggnaden Sickla stationshus. Projektet innefattar även del av rulltrappsschakt och biljetthall för nya tunnelbanans station Sickla, som ska bli en ny viktig knutpunkt för kollektivtrafiken för byten mellan tunnelbana, Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Kontraktet är upphandlat av Region Stockholm men har överlåtits till Atrium Ljungberg som uppför Sickla stationshus. Veidekkes del av projektet beräknas pågå 2020–2022.

– Vi är oerhört glada att få ytterligare ett projekt åt Atrium Ljungberg och Region Stockholm. Jag är säker på att våra goda relationer, som vi etablerat i tidigare projekt, tillsammans med vår starka expertis inom komplexa byggnationer, kommer bidra till ett lyckat projekt, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst, i ett pressmeddelande. 

Själva stationshuset planeras stå klart 2024, samtidigt som Saltsjöbanan åter börjar trafikera sträckan Slussen – Sickla.
När utbyggnaden av nya tunnelbanan är klar 2030 kommer Stationshuset även att rymma en av Sicklas tunnelbaneuppgångar.

Gällande detaljplan tillåter en byggnad på fem våningar, men tillsammans med Nacka kommun arbetas det fram en ny detaljplan för en högre byggnad. Gestaltningen för det nya stationshuset är framtaget genom parallella uppdrag där Kanozi Arkitekter valdes ut med sin idé om en cirka 23 våningar hög byggnad om cirka 21 000 kvm BTA. Den nya byggrätten ska kunna innehålla biljetthall för tunnelbana, kontor, restaurang och hotell.