Nyheter

Veidekke Bostad byter namn

Foto: Veidekke

Från och med 1 september byter Veidekke Bostad namn till Veidekke Eiendom, ett led i att stärka banden till Norge. 


Bolaget planerar även en expansion på den svenska marknaden genom att etablera en egen resultatenhet för flerbostadshus och kommersiella fastigheter med stomme i massivträ.

Veidekke Bostad bildades 1997 och har vuxit till att bli en av Sveriges största bostadsutvecklare. En viktig konkurrensfördel är det nära samarbetet med egen entreprenad – ett samarbete som tagits vidare till att även omfatta utformning av kommersiella fastigheter.

–Vi ser att Veidekke Bostad blir alltför avgränsat som namn när vi differentierar vår affär. Vi bygger mycket mer än bostäder. Därför känns namnbytet logiskt och rätt då namnet Eiendom bättre beskriver vad vi jobbar med och speglar vår breddade affär, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Eiendom.

Genom den interna strukturen har Veidekke förmågan att utföra stora och komplexa projekt i egen regi.

Målsättningen för det namnändrade bolaget är att fortsätta expansionen på den svenska marknaden. Förutom fortsatt satsning på kommersiell fastighetsutveckling etableras en egen resultatenhet för flerbostadshus och kommersiella fastigheter med stomme i massivträ.

– Intresset för flerbostadshus i trä är stort över hela landet. Genom vårt förvärv av Folkhem står vi starka i Stockholm. Nu siktar vi på att över tid etablera trähus även i övriga geografier med början i Göteborg och Malmö.

Namnändringen innebär att Veidekke konsoliderar sin fastighetsutveckling i två grenar: Eiendom Norge och Eiendom Sverige. Målet är att de båda affärsområdena ska skapa synergier genom delade kostnader för utveckling, utbyte av erfarenheter och samarbete kring strategiska gemensamma frågor.

–Veidekke är ett norskt företag och nu stärker vi banden till Norge. Det känns logiskt att vi heter samma sak, Eiendom, i både Norge och Sverige, säger Per-Martin Eriksson.