Nyheter

Veidekke förbättrar resultatet och storsatsar i Skandinavien

Koncernchef Jimmy Bengtsson tror på en bättre lönsamhet för Veidekke fram till 2025.

Veidekke ökar lönsamheten det första kvartalet och presenterar samtidigt en plan för hur man ska växa ytterligare på den skandinaviska marknaden fram till 2025.

Veidekke omsatte cirka 8,45 miljarder svenska kronor (8,56) de första tre månaderna för året och resultatet före skatt ökade till cirka 28,5 miljoner kronor, jämfört med cirka -118 miljoner kronor för samma period förra året. En förklaring till det förbättrade resultatet uppges vara förra årets försäljning av bolagets bostadsutvecklingsverksamheten. Orderingången för perioden steg till närmare tio miljarder svenska kronor från förra årets dryga sju miljarder kronor.

– Under de senaste två åren har vi lyft lönsamheten och stärkt soliditeten i projektportföljen avsevärt. Men vi har fortsatt stor potential och höga ambitioner för verksamheten under kommande år, kommenterar koncernchef Jimmy Bengtsson kvartalsrapporten.

Försäljningen av bostadsutvecklingsverksamheten innebär att Veidekke nu en renodlad entreprenör. Målsättningen är nu att öka lönsamheten ytterligare och stärka sin position på marknaden. I den kapitalmarknadsuppdatering som presenteras samtidigt som kvartalsrapporten uppger bolaget att målet är att fram till 2025 växa selektivt på de skandinaviska huvudmarknaderna och lyfta resultatmarginalen före skatt till över fem procent. Samtidigt ökar man ambitionen för den årliga utdelningen till över 70 procent av resultatet efter skatt.

– Vi har lagt en tydlig och målinriktad strategi för hur vi ska lyfta lönsamheten. Den senaste tidens resultat visar att den strategin fungerar. Strategin har fyra grundstenar: passion för de kunder och projekt vi väljer att arbeta med; en aktiv och kommersiellt orienterad roll i det gröna skiftet; aktiv osäkerhetsstyrning för att hantera risker och ta rätt beslut; och en levande företagskultur som är väl förankrad hos medarbetarna och i vår historia, säger Jimmy Bengtsson och fortsätter:

– Veidekke ska ta en än mer aktiv roll i arbetet med att realisera det gröna skiftet, vilket vi menar kommer att skapa nya marknadsmöjligheter och mervärden för kunderna, samhället och för Veidekke.