Nyheter

Veidekke omorganiserar och byter vd

Veidekke omorganiserar. Bild: Veidekke

Veidekke Sverige blir Bygg Sverige och Infrastruktur Sverige. Vd:n Mats Nyström lämnar över till Charlotta Nilsén och Marcus C Nilsson.

Organisationsförändringen är, enligt Veidekke, ”ett led i bolagets strategi som en renodlad entreprenör och säkrar en tydlig organisation med operativt fokus och kortare väg från ledning till projekt.”

Mats Nyström lämnar rollen som koncerndirektör i koncernledningen och vd för Veidekke Sverige. Charlotta Nilsén och Marcus C Nilsson går in i koncernledningen som koncerndirektörer för Bygg Sverige respektive Infrastruktur Sverige och rapporterar direkt till koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Organisationsändringen innebär ett mer effektivt och tydligt sätt att organisera Veidekke. Det ger oss ett ökat operativt fokus med kortare linje mellan projekt och koncernledning, säger Jimmy Bengtsson i ett pressmeddelande.

Den nya organisationsmodellen baseras, enligt bolaget, på erfarenheter från den norska verksamheten.

Mats Nyström har varit anställd i Veidekke sedan 2017. Först som affärsområdeschef för bostadsbyggande och därefter som koncerndirektör och vd för Veidekke Sverige, som i dag, enligt pressmeddelandet, är landets fjärde största entreprenör.

– Jag vill tacka Mats för hans outtröttliga insats och fokus. Mats har varit en viktig och tydlig ledare för Veidekke Sverige och har bidragit till den position som Veidekke har i Sverige i dag, säger Jimmy Bengtsson.

Mats Nyström avslutar sin tjänst den 1 juli 2021, men kommer att stå till Veidekkes förfogande fram till och med den 31 december 2021.