Nyheter

Veidekke riktar hård kritik mot branschorganisation

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Foto: Veidekke
Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Foto: Veidekke

Veidekke misstänkte fusk med bland annat löner och anmälde en redovisningskonsult till SRF konsulterna. Men eftersom konsulten utfört arbetet i ett lettiskt systerbolag vidtar inte SRF några åtgärder.
– Föreningens etiska regler går alltså enkelt att runda genom att ha ett bolag i ett annat land, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Det var vid en fördjupad bolagskontroll på en av Veidekkes leverantörer – ett lettiskt installationsbolag verksamt i Sverige – som man fann betydande avvikelser av bland annat lönenivåer och inbetalning av inkomstskatter. För att undersöka saken vidare begärdes dokument ut från det lettiska bolagets redovisningskonsult. Konsultens redovisningsbolag har sitt säte Stockholm och mannen som står bakom företaget är medlem i branschorganisationen SRF konsulterna som auktoriserad redovisningskonsult.

Krävde att få ta del av lönespecifikationer

För drygt ett år sedan kallade Veidekke till ett möte med det lettiska byggbolaget och redovisningskonsulten. Veidekke påpekade en rad brister, bland annat att lönesummorna på lönespecifikationerna inte överensstämde med de utbetalade beloppen, inte heller antalet timmar som redovisats stämde. Veidekke krävde därför att få ta del av lönespecifikationerna. Men som svar fick man att de inte gick att hitta ”eftersom personen som hanterat dem inte jobbade kvar längre”. 

Konsulten uppgav att han drev verksamheten från Lettland, men när Veidekke kontrollerade detta så visade det sig att sätet fanns i Stockholm. Mannen ska också vara folkbokförd i Sverige sedan 2019 men har inte redovisat eller taxerats för några inkomster eller betalt sociala avgifter i Sverige. Personen ska också driva ytterligare ett aktiebolag i Lettland med åtta anställda och som han själv äger till hälften. Enligt vad Veidekke kan utläsa från det lettiska aktiebolagets årsredovisning verkar det som att personen i fråga utför tjänster i sitt svenska bolag som konsult åt det lettiska aktiebolaget som han är delägare i. Veidekke menar att den svenska verksamheten ger intrycket av att utgöra en fasad.

– För Veidekke är det uppenbart att redovisningskonsulten gjort ett ”upplägg” för att å ena sidan ge intryck av att vederbörande bedriver verksamhet i Sverige, å andra sidan bedriva sin verksamhet i annat land för att på det sättet dölja att man ger ”felaktiga” råd, alternativt underlåter att vägleda sina kunder att agera i linje med gällande kollektivavtal samt svensk och europeisk lag, säger Lennart Weiss.

”Föranleder ingen åtgärd”

Veidekke anmälde saken till SRF konsulternas förbund och påpekade det faktum att mannen är auktoriserad konsult och därför också måste förhålla sig till förbundets stadgar och etiska regler. I september i år meddelade förbundets disciplinnämnd att ”anmälan föranleder inte någon åtgärd”. Som förklaring till detta uppger disciplinnämnden att redovisningskonsulten har utfört de aktuella uppdragen i det lettiska aktiebolaget som han är delägare i, därför ligger det ”utanför disciplinnämndens område”.

– Från Veidekkes sida är vi minst sagt förvånade över SRF:s undflyende argumentation. Medlemskapet i SRF är personligt och inte kopplat till var företaget har sitt säte. Alltså framstår det som rimligt att SRF hade bedömt redovisningskonsultens etik och professionalism och utifrån en sådan värdering utesluta vederbörande. Med SRF:s beslut har man skapat ett kryphål för oseriösa konsulter som gör det möjligt att rida på SRF:s prestige som auktoriserad redovisningskonsult men samtidigt slippa all form av ansvar eller disciplinära åtgärder genom att bedriva verksamheten i annat land. Självklart förlorar därmed SRF i trovärdighet, säger Lennart Weiss.

Bryter mot kollektivavtalet

Veidekkes granskning visade också bland annat att det lettiska byggbolaget avlönat sina medarbetare per timme. På icke kontrakterad tid har de anställda tvingats ta ut obetald tjänstledighet. Något som enligt Lennart Weiss bryter mot kollektivavtalet som bolaget är bunden till men också lettisk lag.

– Som en följd av bolagets agerande valde vi under våren att spärra bolaget från vidare uppdrag, till dess att de via originalhandlingar kunde visa att de agerar i enlighet med kollektivavtalet och rådande arbetstidslagstiftning. Efter månatliga kontroller under det senaste halvåret kan vi konstatera att företaget nu ändrat agerande vilket visar att Veidekkes ”kultiveringsstrategi” fungerar. Alltså har företaget fått grönt ljus för nya upphandlingar, säger Lennart Weiss och fortsätter:

– Slutet gott kan man tycka men för att ett sånt här städarbete ska få brett genomslag behöver alla goda krafter hjälpas åt. Det känns trist att konstatera att SRF Redovisningskonsulter tillhör en av de aktörer som väljer att blunda för sitt ansvar. På det sättet blir SRF i praktiken en del av problemet.  

Har inte granskat bolaget

På frågan hur mannen bakom redovisningsbolaget i Sverige kan få vara medlem i organisationen, med tanke på Veidekkes uppgifter, svarar SRF i ett mail:

”Enligt våra rutiner genomför vi regelbundna kvalitetsuppföljningar av våra auktoriserade redovisningskonsulter. I kvalitetsuppföljningen granskar vi bland annat att konsulten följer vår branschstandard Rex, etiska regler samt relevanta lagar. Dock har ingen kvalitetsuppföljning skett i närtid gällande det aktuella bolaget.”

Man skriver också att disciplinnämnden i sitt arbete följer SRF-konsulternas stadgar och har inte någon möjlighet att vidta disciplinära åtgärder mot utländska verksamheter.

Varför har ingen kvalitetsuppföljning gjorts av bolaget och kommer ni att göra någon nu?

”Kvalitetsuppföljningen sker minst vart sjätte år. Får vi som i det här fallet indikationer från antingen extern part eller från till exempel disciplinnämnden beaktar vi det och tidigarelägger uppföljningen” skriver förbundsdirektör och vd Lena Lind i ett mailsvar.