Nyheter

Veidekke satsar på kommersiell fastighetsutveckling

Veidekke inleder en satsning på utveckling av kommersiella fastigheter, som blir en ny verksamhet för bolaget. <br></br> — Att få chansen att bygga upp en helt ny enhet känns stimulerande, säger Håkan Bergquist.

— Veidekke i Sverige är vid det här laget ett stabilt företag och har definitivt lämnat etableringsfasen. Vi är lönsamma och förfogar över de resurser som krävs för att vidga verksamheten till ett nytt intressant verksamhetsområde, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke Sverige.

Håkan Bergquist blir ansvarig för kommersiell fastighetsutveckling.
— Jag är en utpräglad entreprenör och stimuleras av att starta och bygga upp nya verksamheter. Att jag nu får chansen att bygga upp en helt ny enhet inom Veidekke i Sverige känns både stimulerande och som ett erkännande för de resultat vi uppnått.
Hans första uppgift blir att bygga upp en kvalificerad organisation med kapacitet att göra strategiska förvärv för att sedan skapa en långsiktigt lönsam verksamhet.

Per-Martin Eriksson, i dag chef för affärsutveckling inom Veidekke Bostad har utsetts till ny vd och efterträder Håkan Bergquist.