Nyheter

Veidekke startar fastighetsbolag

Veidekke Bostad etablerar fastighetsbolag för utveckling och förvaltning av hyresrätter i och omkring de tre storstadsområdena. Ambitionen är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare.

Veidekke Bostads befintliga bostadsverksamhet växer kraftigt med runt 1800 bostäder i produktion och cirka 1000 sålda bostäder per år. Veidekkes ambition är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Nyligen lanserades ett nytt flexibelt koncept för småhus – och nu avser Veidekke Bostad utvidga sitt befintliga erbjudande med hyresrätter.

I ett första skede avser Veidekke Bostad att bygga upp ett fastighetsbestånd i storleksordningen 2 mdr i och runt de tre storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, Göteborg och Skåne.

Precis som Veidekke Bostads övriga egen-regiprojekt kommer hyresbostäderna ha hållbarhet i fokus och byggas av Veidekke Bygg och Anläggning enligt Veidekke MAX, Veidekkes egenutvecklade byggkoncept. Utvecklingsarbetet såväl internt som externt kommer att genomsyras av Veidekkes involverande synsätt och arbetssätt.