Nyheter

Veidekke vände uppåt

Från ett minusresultat förra året vände Veidekke och redovisade en vinst på 52,3 miljoner för årets första tre månader.

Första kvartalet i fjol redovisade Veidekke ett minusresultat på 14,7 miljoner kronor. Men i år ser det ljusare ut.

Resultatet för årets första tre månader landade på 52,3 miljoner.

Omsättningen under perioden blev 1 619 miljoner kronor, jämfört med 879 miljoner 2013.

Även orderstocken ökade – från 4 028 miljoner kronor vid årets början till 4 432 miljoner kronor vid kvartalets slut.