Nyheter

Veidekke vann i Arbetsdomstolen

Veidekke i Skåne behövde inte MBL-förhandla vid tillsättningen av en löneingenjör. Det har Arbetsdomstolen beslutat.

Sommaren 2007 anställde Veidekke Skåne en person som löneingenjör. Byggnadsarbetareförbundet ansåg att företaget var skyldigt att förhandla enligt medbestämmandelagen eftersom personen presenterades som personalansvarig, skriver Byggnadsarbetaren. Motparterna, Sveriges Byggindustrier och Veidekke, höll inte med.

Nu har Arbetsdomstolen (AD) beslutat att gå på arbetsgivarens linje.

AD anser att anställningen inte inrymmer någon form av chefskap över arbetstagarna i företaget, även om löneingenjören kunnat påverka deras arbetssituation genom att vara ansvarig för förhandlingar och bemanningsplanering. Det var av betydelse för beslutet att löneingenjören inte hade någon självständig roll som bolagets representant vid förhandlingar.

Beslutet innebär att byggfacket ska ersätta Sveriges Byggindustrier med 207 257 kronor.