Veidekke vann i Arbetsdomstolen

Veidekke vann i Arbetsdomstolen
Veidekke i Skåne behövde inte MBL-förhandla vid tillsättningen av en löneingenjör. Det har Arbetsdomstolen beslutat.

Sommaren 2007 anställde Veidekke Skåne en person som löneingenjör. Byggnadsarbetareförbundet ansåg att företaget var skyldigt att förhandla enligt medbestämmandelagen eftersom personen presenterades som personalansvarig, skriver Byggnadsarbetaren. Motparterna, Sveriges Byggindustrier och Veidekke, höll inte med.

Nu har Arbetsdomstolen (AD) beslutat att gå på arbetsgivarens linje.

AD anser att anställningen inte inrymmer någon form av chefskap över arbetstagarna i företaget, även om löneingenjören kunnat påverka deras arbetssituation genom att vara ansvarig för förhandlingar och bemanningsplanering. Det var av betydelse för beslutet att löneingenjören inte hade någon självständig roll som bolagets representant vid förhandlingar.

Beslutet innebär att byggfacket ska ersätta Sveriges Byggindustrier med 207 257 kronor.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget