Krönikor & Debatt

”Vem ska bygga Sverige?”

Benjamin von Jahf, grundare av och CEO på bemanningsföretaget Ehrab
Benjamin von Jahf, grundare av och CEO på bemanningsföretaget Ehrab. Foto: Ehrab

Under många år har Sverige tagit östeuropeisk arbetskraft för given och det har varit en självklarhet att de har kommit hit och hjälpt till med att bygga upp landet. Men vad händer om den arbetskraften en dag väljer att inte komma längre? Nu verkar det som att den dagen är här.

Enligt en artikel på di.se väljs Sverige och Norden bort av östeuropeisk arbetskraft, vilket är en stor varningssignal för oss alla. Vi behöver ställa oss frågan: Vem ska bygga upp vårt land om inte de som har gjort det under så många år?

Det är inte längre sant att alla vill komma till Sverige för att arbeta och att det inte finns andra alternativ för dem. Arbetsmarknaden har förändrats och det finns fler möjligheter i andra länder. Dessutom har det blivit allt svårare för utländsk arbetskraft att få uppehållstillstånd i Sverige.

Men det är inte bara det att utländsk arbetskraft väljer bort Sverige. Även våra egna ungdomar vill inte arbeta inom byggbranschen. Detta är en oroande utveckling med tanke på hur mycket som behöver byggas i Sverige de kommande åren.

”Vi har inte tillräckligt med arbetskraft”

Vi behöver bygga sjukhus, kraftverk, skolor och infrastruktur. Men vem ska göra det om vi inte har tillräckligt med arbetskraft? Det är en fråga som vi alla behöver ta på allvar och fundera på hur vi ska lösa.

En lösning kan vara att göra yrkesprogrammen på gymnasiet mer attraktiva. Vi behöver se till att ungdomar ser möjligheterna inom byggbranschen och att det faktiskt är ett yrke som behövs och uppskattas. 

Samarbete med näringslivet: Genom att samarbeta med företag och organisationer inom byggbranschen kan skolorna erbjuda praktikplatser och lärlingsutbildningar. Detta ger eleverna en möjlighet att få erfarenhet och lära sig mer om yrket, samtidigt som de bygger upp nätverk och relationer med arbetsgivare.

Fokus på teknik och innovation: Byggbranschen utvecklas ständigt och det är viktigt att eleverna får lära sig om nya tekniker och metoder som används inom branschen. Det kan vara allt från digitala verktyg och robotteknik till nya byggmaterial. Genom att visa på möjligheterna att arbeta med teknik och innovation kan eleverna få en större förståelse för yrken inom byggbranschen och känna sig mer motiverade att satsa på en karriär inom detta område.

Mer praktiska moment: Genom att erbjuda mer praktiska moment i undervisningen kan eleverna få en bättre förståelse för yrket och vad det innebär att arbeta inom byggbranschen. Det kan vara allt från att bygga en modell av en byggnad till att utföra enklare reparationer och renoveringar.

”En fråga att ta på allvar”

Karriärvägar och möjligheter: Det är viktigt att eleverna förstår vilka karriärvägar som finns inom byggbranschen och vilka möjligheter det kan leda till. Det kan handla om allt från att bli byggmästare eller projektledare till att starta en egen verksamhet. Genom att visa på möjligheterna kan eleverna känna sig mer motiverade att satsa på en karriär inom byggbranschen.

Uppmuntra mångfald: Genom att uppmuntra mångfald inom byggbranschen kan man locka till sig en bredare och mer varierad grupp av människor. Det handlar inte bara om att locka fler kvinnor till yrken inom byggbranschen, utan också att locka personer med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kan bidra till att öka kreativiteten och innovationen inom branschen och därmed öka attraktiviteten för yrken inom byggbranschen.

Samtidigt behöver vi se över vårt system för att locka utländsk arbetskraft till Sverige. Vi kan inte längre ta östeuropeisk arbetskraft för given. Det är dags att ta ansvar och se till att vi har tillräckligt med arbetskraft för att bygga upp vårt land. Detta är en fråga som berör oss alla och som vi alla behöver ta på allvar. Sverige behöver en långsiktig plan för att säkerställa att vi har tillräckligt med kompetent arbetskraft för att bygga upp vår framtid. Ännu viktigare är att de som kommer hit för att arbeta ska ha möjlighet att anställas av företag som agerar etiskt och ansvarsfullt.

/Benjamin von Jahf,
grundare av och CEO på bemanningsföretaget Ehrab