Nyheter

”Vi är emot den här typen av ingrepp”

Sveriges Byggindustrier är emot statlig styrning. Men Byggnadsarbetarförbundet gör tummen upp. — Vi ska börja driva frågan mer aktivt i Sverige, säger Hans Tilly.

— I en svag konjunktur kan det vara ett sätt att få in lärlingar och trygga utbudet av arbetskraft på sikt. Men rent generellt är vi motståndare till den här typen av politiska ingrepp. Det finns risk att de leder till konkurrensbegränsningar och ytterst fördyras projekten, säger Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning hos Sveriges Byggindustrier.

Lars Tullstedt framhåller dock att Byggindustrin haft en dialog med ­Sabo-företagen och lovar att efterfråga lärlingar om branschen, som motprestation, bidrar till att lärlingarna får en bredare kompetens.

— Vi har fört diskussioner, men än så länge har vi inte sett något resultat, säger han.

— Man ska också vara medveten om att danskarna har ett mycket besvärligare konjunkturläge än vi.

Hans Tilly, ordförande i Byggnads, hyllar det danska initiativet.

— Vi hade ett liknande system i Sverige när vi hade byggarbetsnämnder i varje län. Det var väldigt bra. Men det försvann när nämnderna lades ned. Inom Byggnads har vi diskuterat om vi ska försöka få in en skrivning om krav på lärlingar i samband med att byggtillstånd lämnas. Vi ska titta närmare på den danska lärlingssatsningen och börja driva frågan mer aktivt i Sverige, säger Hans Tilly.

JOHAN ERICHS