”Vi är i Sverige för att stanna”

”Vi är i Sverige för att stanna”
För fem år sedan etablerade tyska byggbolaget Züblin en svensk verksamhet. Nu tar bolaget allt fler kontrakt. <br></br> — Vi är här för att stanna, säger Pär Land, vd i Züblin Scandinavia.

Züblin har i konsortier med andra bolag byggt tre av fyra arbetstunnlar vid Citybanan och sedan tagit ett rekordstort kontrakt för Söderströmstunneln. Det Citybanekontraktet är värt 1,3 miljarder kronor.

— När vi startade den svenska verksamheten för fem år sedan var den tyska marknaden svag. Samtidigt fanns det några riktigt stora, intressanta projekt i Sverige. Fler än vad de svenska bolagen skulle klara av. Därför fanns det plats för utländska entreprenörer, säger Pär Land.

Jämfört med andra marknader är den svenska attraktiv för utländska företag.

— Det är en stabil marknad med bra kontraktsvillkor och relativt små risker, fortsätter Pär Land.

Det svenska dotterbolaget med 100 anställda är redo för fler jobb.

— Vi ser ljust på marknaden. Det är riktigt stora projekt på gång även i framtiden. Vi har inte bara kommit för att ta enstaka uppdrag.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
NCC köper danskt entreprenadföretaget