Nyheter

”Vi är i Sverige för att stanna”

För fem år sedan etablerade tyska byggbolaget Züblin en svensk verksamhet. Nu tar bolaget allt fler kontrakt. <br></br> — Vi är här för att stanna, säger Pär Land, vd i Züblin Scandinavia.

Züblin har i konsortier med andra bolag byggt tre av fyra arbetstunnlar vid Citybanan och sedan tagit ett rekordstort kontrakt för Söderströmstunneln. Det Citybanekontraktet är värt 1,3 miljarder kronor.

— När vi startade den svenska verksamheten för fem år sedan var den tyska marknaden svag. Samtidigt fanns det några riktigt stora, intressanta projekt i Sverige. Fler än vad de svenska bolagen skulle klara av. Därför fanns det plats för utländska entreprenörer, säger Pär Land.

Jämfört med andra marknader är den svenska attraktiv för utländska företag.

— Det är en stabil marknad med bra kontraktsvillkor och relativt små risker, fortsätter Pär Land.

Det svenska dotterbolaget med 100 anställda är redo för fler jobb.

— Vi ser ljust på marknaden. Det är riktigt stora projekt på gång även i framtiden. Vi har inte bara kommit för att ta enstaka uppdrag.